Home » Wederhoor

Wederhoor

Jiskefet

Daar zit je dan met je goede gedrag. Onverwacht en onaangekondigd in de beklaagdenbank omdat een deel van de raad van mening is dat je plots niet meer integer kan zijn. Wat is het geval: In het onderzoek naar de raadsgriffier vanwege zijn schorsing, heeft “commercieel bedrijf” Hofman Recherche geconstateerd dat er de nodige e-mails mijn richting op zijn gestuurd in zogenaamd BCC. (Blind Carbon Copy.) Vanwege dit feit ging men er gemakshalve maar vanuit dat ik iets met deze berichten zou hebben gedaan of hebben gebruikt. Ook een cadeaubon van meer dan € 50,- nota bene “namens griffiepersoneel en raadsleden” aan mijn deur gebracht, zouden mijn integriteit op het spel hebben gezet. Terwijl het desbetreffende artikel in de gedragscode voor raadsleden natuurlijk over externe giften gaat.

Read More »

Onbegrip en verbazing…….

Dat is wat je om je heen hoort als mensen je aanspreken op straat. Spontane reacties van mensen waarvan je weet dat ze op andere partijen stemmen dan LPF-Westland. Ook zij snappen niet wat het CDA behelst om met twee verliezende partijen te gaan onderhandelen over een nieuw college.

Read More »

VRAAGTEKENS BIJ BEWEEGREDENEN EN TIMING INTEGRITEITSRAPPORT WV/LEO20

De fractie van LPF-Westland heeft kennis genomen van het rapport van prof. A. Tak die in opdracht van de fractie van WV/LEO20 is gemaakt. Na het lezen van het rapport en de argumentatie van WV/LEO20 fractievoorzitter Peter Duijsens hebben wij ons de vraag gesteld met welk doel en waarom nu deze actie met betrekking tot een integriteitsonderzoek is ingezet.

Read More »

HET GELUID VAN WINDMOLENS GA JE NIET TEGENHOUDEN !

Een wetmatigheid waar zelfs CDA gedeputeerde Govert Veldhuijzen rekening mee dient te houden. Donderdag 26 september jl. besloot de provincie middels een brief kenbaar te maken dat men wil proberen middels een zoganaamd inpassingsplan, de gemeente Westland, Midden-Delfland en Maassluis te overrulen en de windmolens door te drukken. Wij zijn niet onder de indruk van de brief van de gedeputeerde, omdat die immers ook gewoon te maken heeft met wet- en regelgeving in ons land. Al eerder heeft de Raad van State bij andere provincies die ambitieuze windmolenplannen hadden, een streep er door gehaald, omdat ook een provincie zich dient ...

Read More »