Home » Donaties

Donaties

Donateur worden of een gift overmaken ?
Dat kan. Want om het mogelijk te maken dat wij ons werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren en effectief politiek te bedrijven en in de toekomst campagne te kunnen voeren, hebben wij enige financiële armslag nodig.

Heeft u interesse om onze lokale partij financieel te ondersteunen, dan kan dat.
Wordt dan donateur van de Lokale Politieke Federatie Westland en maak uw donatie over naar bankrekeningnummer NL 79 RABO 03681.97.247 t.n.v. LPF-Westland.

anbiLPF-Westland is een door de belastingdienst erkende vereniging met een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status. Hierdoor zijn uw giften of donaties aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Wij danken u hartelijk voor uw steun.