Home » Laatste nieuws » Aandacht voor rattenplaag ‘s-Gravenzande

Aandacht voor rattenplaag ‘s-Gravenzande

Fractie LPF-Westland  Aandacht voor rattenplaag ‘s-Gravenzande. Bewoners uit de Esdoornstraat te  s Gravenzande hebben  de fractie van LPF-Westland benadert omdat zij ernstig overlast ondervinden van een rattenplaag onder en in de woningen. Niet een individuele burger maar de hele straat heeft er last van. De grond onder de kruipruimte is verzakt en zodoende kunnen de ratten zich eenvoudig toegang verschaffen tot de woningen. Een bewoner heeft een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld en die deelde mee dat dit probleem perceel overschrijdend is en dat de gemeente in actie dient te komen. Omdat ratten een gevaar oplevert voor de volksgezondheid stellen we de volgende vragen:

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

 

  • Waar ligt hier de verantwoordelijkheid van de burger en waar start die van de gemeente als de gehele straat overlast ondervind van ratten.
  • Klopt het als de rattenplaag een individueel perceel overstijgt dat de gemeente in het kader
    van de volksgezondheid actie moet ondernemen.
  • Voor wie zijn de kosten als de rattenplaag zo groot is ,dat deze alleen efficiënt is aan te pakken als de bestrijding voor het hele huizenblok tegelijk wordt uitgevoerd.

 

Namens de fractie van LPF -Westland

Herman Dekkers

Check Also

Vragen aan college over situatie Esdoorn Naaldwijk

Vragen aan college over situatie Esdoorn Naaldwijk. Sinds begin 2015 is LPF-Westland betrokken geweest bij de situatie in de Esdoorn te Naaldwijk. Door hard en rigoureus optreden van burgemeester en politie is de situatie een kleine 2 jaar acceptabel geweest. Ook heeft de wijk een opknapbeurt gehad van verhuurder Vestia en werden huurders die zich niet goed gedroegen aangesproken op hun wangedrag. Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2016 is er door LPF-Westland gevraagd om het naastgelegen sportveldje van kunstgras te voorzien en de bosschages aan te pakken en zodoende de buurt nog aantrekkelijker te maken. Het college heeft dit in de begroting opgenomen maar tot nu toe zonder enig zichtbaar resultaat. Enige maanden geleden werden we door bewoners op de hoogte gesteld dat de camera's terug waren en dat de leefomgeving weer aan het afglijden was. In leeggekomen woningen worden veelal statushouders gehuisvest en autochtone bewoners verlaten de wijk. Helaas heeft dit de laatste weken geleid tot onacceptabele situaties waarbij vuilnis gewoon gedumpt wordt en het aanzicht weer Westland onwaardig geworden is. De gemeente ruimt de troep na een oproep van de wijkagent wel op maar dit is wat LPF-Westland betreft het paard achter de wagen spannen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *