Home » Laatste nieuws » Aandacht voor rattenplaag ‘s-Gravenzande

Aandacht voor rattenplaag ‘s-Gravenzande

Fractie LPF-Westland  Aandacht voor rattenplaag ‘s-Gravenzande. Bewoners uit de Esdoornstraat te  s Gravenzande hebben  de fractie van LPF-Westland benadert omdat zij ernstig overlast ondervinden van een rattenplaag onder en in de woningen. Niet een individuele burger maar de hele straat heeft er last van. De grond onder de kruipruimte is verzakt en zodoende kunnen de ratten zich eenvoudig toegang verschaffen tot de woningen. Een bewoner heeft een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld en die deelde mee dat dit probleem perceel overschrijdend is en dat de gemeente in actie dient te komen. Omdat ratten een gevaar oplevert voor de volksgezondheid stellen we de volgende vragen:

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

 

  • Waar ligt hier de verantwoordelijkheid van de burger en waar start die van de gemeente als de gehele straat overlast ondervind van ratten.
  • Klopt het als de rattenplaag een individueel perceel overstijgt dat de gemeente in het kader
    van de volksgezondheid actie moet ondernemen.
  • Voor wie zijn de kosten als de rattenplaag zo groot is ,dat deze alleen efficiënt is aan te pakken als de bestrijding voor het hele huizenblok tegelijk wordt uitgevoerd.

 

Namens de fractie van LPF -Westland

Herman Dekkers

Check Also

Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen

Vanuit diversen mensen uit Wateringen krijgen wij dringende oproep om op een aantal plaatsen in Wateringen de verkeersveiligheid voor fietsers en met name schoolgaande jeugd snel te verbeteren. Bij de oversteekplaats Herenstraat /Oosteinde met de Kwaklaan ontstaan er dagelijks zeer gevaarlijke situaties waarbij honderden fietsers moeten oversteken. Het autoverkeer rijdt daar erg hard en kinderen staan lang te wachten voordat er overgestoken kan worden. Door de grote hoeveelheid van fietsers is er onvoldoende plaats en worden er levensgevaarlijke toeren uitgehaald om toch over te steken. Ook de rotonde bij de molen levert dagelijks veel problemen op voor alle verkeersdeelnemers. Vandaar de Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *