Home » Laatste nieuws » Afsluiting Opstalweg Naaldwijk onacceptabel!

Afsluiting Opstalweg Naaldwijk onacceptabel!

Afsluiting Opstalweg Naaldwijk onacceptabel!

De fracties van GemeenteBelang Westland en LPF-Westland zijn benaderd door bewoners rond de Opstalweg in de kern Naaldwijk die geconfronteerd zijn met een schrijven van de Provincie Zuid-Holland waarin melding wordt gemaakt dat de Opstalweg met ingang van maandag 25 september as voor een periode van 5 weken geheel wordt afgesloten. Onbegrijpelijk dat de provincie blijkbaar zonder overleg met de gemeente eenzijdig besluit deze weg af te sluiten. Nu al ondervinden bewoners in het gebied van de Opstalweg en de Geestweg veel overlast van de afsluiting van de Galgeweg.

Vanuit de media hebben wij kunnen vernemen dat een gewenste afsluiting voor de aanleg van de leiding voor OCAP door de wethouder is tegen gehouden i.v.m. de verkeersveiligheid, dat wordt nu door de Provincie Zuid-Holland wordt overtroeft met een andere afsluiting. Voor ons is de Afsluiting Opstalweg Naaldwijk onacceptabel! Deze schandalige actie moet een halt worden toegeroepen. De gemeente Westland is toch wegbeheerder van deze weg en het kan toch niet zo zijn dat de provincie zomaar zonder tussenkomst van de gemeente (of een late melding aan de gemeente) deze weg gaat afsluiten. Wij willen de wethouder de volgende vragen voorleggen.

1. Wanneer is de gemeente op de hoogte gebracht van deze onwenselijke afsluiting?

2. Welke actie heeft de gemeente (de wethouder) ondernomen om te zorgen dat deze afsluiting niet door gaat in het belang van de veiligheid van de verkeersdeelnemers ?

3. Is de wethouder het met ons eens dat deze actie vanuit de provincie verwerpelijk is en stop moet worden gezet?

Namens GBW en LPF-Westland
Remmert Keizer
Dave vd Meer

Check Also

Bedrijfsbezoek fractie aan “Van der Ende groep” Maasdijk

Bedrijfsbezoek fractie aan “Van der Ende groep” Maasdijk. Op vrijdag 2 juni jl. was een afvaardiging van de fractie van LPF-Westland te gast bij de “Van der Ende groep” in Maasdijk. Dat dit bedrijf meer doet dan het leveren, repareren en reviseren van pompen werd ons duidelijk tijdens een presentatie over het begin van het bedrijf in 1985 tot heden. Ton van der Kooij, commercieel technisch adviseur en Piet van den Ende, directeur van de “Van der Ende groep” vertelden boeiend over de groei van het bedrijf dat niet alleen pompen, maar ook o.a. elektromotoren, frequentieregelaars, vertragingsmotoren, kleppen en ventilatoren verkoopt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *