Home » Laatste nieuws » Vragen aan college over bereikbaarheid Coldenhove Maasdijk

Vragen aan college over bereikbaarheid Coldenhove Maasdijk

Vragen aan college over bereikbaarheid Coldenhove Maasdijk

Op het bedrijventerrein Coldenhove in Maasdijk bevinden zich vele bedrijven en de horecagelegenheid Eetcafe Westgaag, waar vele Westlandse inwoners naartoe gaan. Deze bedrijven en de horecagelegenheid liggen aan de Transportweg of zijn te bereiken via de Transportweg. Vanuit Maasdijk is de Transportweg per fiets echter erg lastig te bereiken. De enige manier om op deze weg te komen is via de Bandijkweg, hetgeen een omweg is en niet goed aangegeven staat. Voor mensen die niet bekend zijn met de situatie of de Bandijkweg te ver omrijden vinden gaan vervolgens op de rijbaan van de Coldenhovelaan fietsen of steken zelfs over en gaan tegen het verkeer inrijden om bij de Westgaag of de Transportweg te komen. Dit terwijl er geen fietspad is en auto’s en vrachtverkeer er met een hoge snelheid rijden. LPF Westland hecht aan veilige fietsroutes voor haar inwoners en een goede bereikbaarheid voor bedrijven.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Is het college het met LPF-Westland eens dat de bereikbaarheid van de Transportweg per fiets niet optimaal is en onveilige situaties oplevert?
  2. Welke maatregelen gaat het college ondernemen om de bereikbaarheid van de Transportweg per fiets te verbeteren?
  3. Is het college in dat kader bereid om een fietspad langs de Coldenhovelaan aan te laten brengen?

Wij verzoeken het college de vragen uiterlijk binnen de daarvoor gestelde termijn  schriftelijk te beantwoorden.

Namens de fractie van LPF-Westland,

Bert Doelman
Peter Voskamp

Check Also

Rondvraag inzake overlast industrietrein Honderdland Maasdijk.

Afgelopen weekend is de fractie van LPF-Westland op de hoogte gesteld van een mishandeling die vrijdag 15 september jl. heeft plaatsgevonden op bedrijventerrein Honderdland in Maasdijk. Een vrouw is daar zonder verdere aanleiding mishandeld door een tweetal Oost-Europese dames en haar (jonge) dochter was daar getuige van. Een ambulance was snel ter plaatse en het slachtoffer kon ter plekke geholpen worden. De politie kwam pas na een half uur. Uit gesprekken met betrokkenen blijkt het terrein van Honderdland 's avonds geen veilige plek meer te zijn en is er naast geluidsoverlast van koelmotoren etc. ook overlast van (Oost-Europese) chauffeurs die overal en nergens hun behoefte doen. Daarom stelde wij een rondvraag inzake overlast industrietrein Honderdland Maasdijk in de commissie bestuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *