Home » Laatste nieuws » De Westlandse Duiventil

De Westlandse Duiventil

De Westlandse duiventil

Vrijdag 28 april 2017 werd de raad van de gemeente Westland verrast met de ontslagbrief van wethouder El Mokaddem. De wethouder stapt uit de politiek en gaat verder in het bedrijfsleven. Dat hij zou stoppen als wethouder was al bekend maar de verwachting was dat hij z’n termijn zou uitdienen. Op persoonlijk vlak heeft LPF-Westland de wethouder al gefeliciteerd, op bestuurlijk vlak zijn we een heel stuk minder enthousiast! Het college van B&W heeft zichzelf gepromoveerd tot een duiventil waar wethouders in en uit vliegen! Waar is de ooit zo belangrijk gevonden bestuurlijke continuïteit gebleven?

Na het vertrek van El Mokaddem rest er 9 maanden tot de volgende verkiezingen. Gezien de omvang van het huidige college (6 wethouders en een burgemeester) zou je zeggen dat men onderling het werk zou verdelen, helaas is de werkelijkheid anders en worden we in Westland slachtoffer van de politieke banencarrousel van de PvdA en krijgen we Hans Spigt uit Dordrecht(?!) als nieuwe bewoner van de duiventil. Na de verkiezingen zal de PvdA waarschijnlijk niet terugkeren in de gemeentepolitiek en worden we ook nog eens geconfronteerd met wachtgeld voor deze duif.

Daarnaast speelt natuurlijk ook nog het verhaal rond de studie die wethouder El Mokaddem op kosten van de Westlandse gemeenschap de laatste jaren gevolgd heeft (kosten 25.000 per jaar) en waar zijn nieuwe werkgever nu de vruchten van plukt. Het zou een mooi gebaar zijn wanneer de kosten van deze opleiding terug betaald worden aan de gemeente want je kan jezelf als wethouder op de borst slaan met uitspraken dat je het Westland beter en socialer hebt gemaakt maar zonder terugbetalen blijft het gewoon het oude bekende PvdA-verhaal van links lullen en rechts vullen!

Namens de fractie van LPF Westland,

Dave van der Meer
Fractievoorzitter

Check Also

Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen

Vanuit diversen mensen uit Wateringen krijgen wij dringende oproep om op een aantal plaatsen in Wateringen de verkeersveiligheid voor fietsers en met name schoolgaande jeugd snel te verbeteren. Bij de oversteekplaats Herenstraat /Oosteinde met de Kwaklaan ontstaan er dagelijks zeer gevaarlijke situaties waarbij honderden fietsers moeten oversteken. Het autoverkeer rijdt daar erg hard en kinderen staan lang te wachten voordat er overgestoken kan worden. Door de grote hoeveelheid van fietsers is er onvoldoende plaats en worden er levensgevaarlijke toeren uitgehaald om toch over te steken. Ook de rotonde bij de molen levert dagelijks veel problemen op voor alle verkeersdeelnemers. Vandaar de Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *