Home » Laatste nieuws » De Westlandse Duiventil

De Westlandse Duiventil

De Westlandse duiventil

Vrijdag 28 april 2017 werd de raad van de gemeente Westland verrast met de ontslagbrief van wethouder El Mokaddem. De wethouder stapt uit de politiek en gaat verder in het bedrijfsleven. Dat hij zou stoppen als wethouder was al bekend maar de verwachting was dat hij z’n termijn zou uitdienen. Op persoonlijk vlak heeft LPF-Westland de wethouder al gefeliciteerd, op bestuurlijk vlak zijn we een heel stuk minder enthousiast! Het college van B&W heeft zichzelf gepromoveerd tot een duiventil waar wethouders in en uit vliegen! Waar is de ooit zo belangrijk gevonden bestuurlijke continuïteit gebleven?

Na het vertrek van El Mokaddem rest er 9 maanden tot de volgende verkiezingen. Gezien de omvang van het huidige college (6 wethouders en een burgemeester) zou je zeggen dat men onderling het werk zou verdelen, helaas is de werkelijkheid anders en worden we in Westland slachtoffer van de politieke banencarrousel van de PvdA en krijgen we Hans Spigt uit Dordrecht(?!) als nieuwe bewoner van de duiventil. Na de verkiezingen zal de PvdA waarschijnlijk niet terugkeren in de gemeentepolitiek en worden we ook nog eens geconfronteerd met wachtgeld voor deze duif.

Daarnaast speelt natuurlijk ook nog het verhaal rond de studie die wethouder El Mokaddem op kosten van de Westlandse gemeenschap de laatste jaren gevolgd heeft (kosten 25.000 per jaar) en waar zijn nieuwe werkgever nu de vruchten van plukt. Het zou een mooi gebaar zijn wanneer de kosten van deze opleiding terug betaald worden aan de gemeente want je kan jezelf als wethouder op de borst slaan met uitspraken dat je het Westland beter en socialer hebt gemaakt maar zonder terugbetalen blijft het gewoon het oude bekende PvdA-verhaal van links lullen en rechts vullen!

Namens de fractie van LPF Westland,

Dave van der Meer
Fractievoorzitter

Check Also

Vragen aan college over situatie Esdoorn Naaldwijk

Vragen aan college over situatie Esdoorn Naaldwijk. Sinds begin 2015 is LPF-Westland betrokken geweest bij de situatie in de Esdoorn te Naaldwijk. Door hard en rigoureus optreden van burgemeester en politie is de situatie een kleine 2 jaar acceptabel geweest. Ook heeft de wijk een opknapbeurt gehad van verhuurder Vestia en werden huurders die zich niet goed gedroegen aangesproken op hun wangedrag. Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2016 is er door LPF-Westland gevraagd om het naastgelegen sportveldje van kunstgras te voorzien en de bosschages aan te pakken en zodoende de buurt nog aantrekkelijker te maken. Het college heeft dit in de begroting opgenomen maar tot nu toe zonder enig zichtbaar resultaat. Enige maanden geleden werden we door bewoners op de hoogte gesteld dat de camera's terug waren en dat de leefomgeving weer aan het afglijden was. In leeggekomen woningen worden veelal statushouders gehuisvest en autochtone bewoners verlaten de wijk. Helaas heeft dit de laatste weken geleid tot onacceptabele situaties waarbij vuilnis gewoon gedumpt wordt en het aanzicht weer Westland onwaardig geworden is. De gemeente ruimt de troep na een oproep van de wijkagent wel op maar dit is wat LPF-Westland betreft het paard achter de wagen spannen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *