Home » Laatste nieuws » Fractie stelt vragen over schietincident Ter Heijde

Fractie stelt vragen over schietincident Ter Heijde

Fractie stelt vragen over schietincident Ter Heijde

Onlangs werd Ter Heijde opgeschrikt door een vermeend schietincident. Er was, en is, veel onduidelijkheid wat er precies gebeurd is en volgens de politie is er niet geschoten. De signalen die ons uit Ter Heijde bereiken zijn niet mals. De sociale cohesie van weleer staat zwaar onder druk en de sfeer in Ter Heijde zakt af naar bedenkelijk niveau. Nieuwe bewoners, deels afkomstig uit Den Haag lijken zich, volgens de signalen die ons bereikt hebben, nogal eens bezig te houden met ondermijnende  activiteiten en komen hier veelal direct in een uitkeringssituatie. Volgens zeggen geven de oorspronkelijke bewoners al langere tijd signalen af en wordt daar niets mee gedaan. Het vertrouwen in (lokale) overheid en politie is laag en dat bleek ook rondom het schietincident. Er is veel meer info voorhanden maar de mensen willen niet meer praten.

In de ogen van LPF-Westland moet het dorp Ter Heijde een aparte status krijgen binnen het Woonnet Haaglanden en moeten inwoners van Ter Heijde/Monster en Westland voorrang krijgen bij het vrijkomen van een woning. Wat er nu in Ter Heijde gebeurt is een voorbode waar LPF-Westland al jaren voor waarschuwt. Uit gegevens van het CBS blijkt dat maar liefst 1.346 Hagenaars in Westland zijn komen wonen en dat 2.930 mensen het Westland hebben verlaten. De sociale cohesie komt dus zwaar onder druk te staan en in Ter Heijde is dat nu al zichtbaar. Wat ons betreft komt er een denkbeeldige muur om Westland, te beginnen in Ter Heijde.

Onze vragen:

  1. Hoeveel mensen van buiten Westland zijn de laatste 5 jaar in Ter Heijde komen wonen?
  2. Hoeveel van die mensen zijn hier gekomen en direct in een uitkeringssituatie beland?
  3. Herkend het college het beeld over Ter Heijde dat in de onze vragen naar voren komt?
  4. Heeft de politie het gevoel dat er inderdaad meer info over het schietincident aanwezig is maar dat de mensen niet willen of durven praten?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens LPF-Westland,
Dave van der Meer

Check Also

Rondvraag inzake overlast industrietrein Honderdland Maasdijk.

Afgelopen weekend is de fractie van LPF-Westland op de hoogte gesteld van een mishandeling die vrijdag 15 september jl. heeft plaatsgevonden op bedrijventerrein Honderdland in Maasdijk. Een vrouw is daar zonder verdere aanleiding mishandeld door een tweetal Oost-Europese dames en haar (jonge) dochter was daar getuige van. Een ambulance was snel ter plaatse en het slachtoffer kon ter plekke geholpen worden. De politie kwam pas na een half uur. Uit gesprekken met betrokkenen blijkt het terrein van Honderdland 's avonds geen veilige plek meer te zijn en is er naast geluidsoverlast van koelmotoren etc. ook overlast van (Oost-Europese) chauffeurs die overal en nergens hun behoefte doen. Daarom stelde wij een rondvraag inzake overlast industrietrein Honderdland Maasdijk in de commissie bestuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *