Home » Laatste nieuws » Gedoe rondom geluidsnormen feestweken Westland

Gedoe rondom geluidsnormen feestweken Westland

Gedoe rondom geluidsnormen feestweken Westland

Op dinsdag 11 juli 2017 is de fractie van LPF-Westland benaderd door de organisatoren van het Spektakelfeest in Maasdijk met de mededeling dat tijdens de Spektakelweek de muziek om 24.00 uur van 85 Db naar 75 Db moet. Dit naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak die betrekking had op de feestweek in ’s-Gravenzande. Tot nu toe werd aangenomen dat die uitspraak alleen betrekking had op de feestweek in ’s-Gravenzande maar de gemeente heeft vandaag dus met de organisatie van het Spektakel contact gezocht en medegedeeld dat dit ook voor het Spektakel geldt. Uiteraard heeft dit flinke gevolgen aangezien diverse artiesten zijn vastgelegd die na 24 uur nog komen optreden en vanzelfsprekend heeft het ook flinke gevolgen voor de verwachte baromzet. LPF-Westland vindt het onacceptabel dat er op deze manier de feestweken de nek omgedraaid wordt en hardwerkende vrijwilligers er op deze manier mogelijk de brui aan geven. Vandaar dat onze fractie hierover direct schriftelijke vragen stelde aan het college.

Nadat de media onze vragen had opgepikt, maakte burgemeester van der Tak een behoorlijke uitglijder door het bericht en onze vragen af te doen als “Nep nieuws”, in de overtuiging dat zijn ambtelijk apparaat geen contact had gezocht met de diverse organisaties van de feestweken. Dat gaf een boeiende conversatie waarbij je je kan afvragen of de burgemeester zo laat op de avond nog wel de helderheid heeft zo stellig te beweren dat de organisatoren en twee journalisten van het AD leugenaars zijn. Via WOS-Media liet onze fractievoorzitter Dave van der Meer op de radio duidelijk merken niet gediend te zijn van de insinuaties van de burgemeester. U kunt dit radiofragment terughoren via: https://soundcloud.com/wosmedia/burgemeester-van-de-tak-vindt-berichten-over-geluidsniveau-feestweken-nepnieuws

Onderstaand treft u de schriftelijke vragen aan die wij hierover stelden:

Onze vragen (die wij graag per ommegaande beantwoord zien!) :

  1. Kan de burgemeester per ommegaande de gerechtelijke uitspraak aan de raad doen toekomen?
  2. Klopt het dat de gemeente de organisaties van Maasdijk, De Lier en Naaldwijk gebeld heeft met de mededeling dat de muziek om 24u uit moet?
  3. Waarom is er dan eerder gecommuniceerd dat de uitspraak alleen betrekking heeft op de feestweek van ’s-Gravenzande?

Check Also

Bedrijfsbezoek fractie aan “Van der Ende groep” Maasdijk

Bedrijfsbezoek fractie aan “Van der Ende groep” Maasdijk. Op vrijdag 2 juni jl. was een afvaardiging van de fractie van LPF-Westland te gast bij de “Van der Ende groep” in Maasdijk. Dat dit bedrijf meer doet dan het leveren, repareren en reviseren van pompen werd ons duidelijk tijdens een presentatie over het begin van het bedrijf in 1985 tot heden. Ton van der Kooij, commercieel technisch adviseur en Piet van den Ende, directeur van de “Van der Ende groep” vertelden boeiend over de groei van het bedrijf dat niet alleen pompen, maar ook o.a. elektromotoren, frequentieregelaars, vertragingsmotoren, kleppen en ventilatoren verkoopt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *