Home » Laatste nieuws » Geen Islamitische school Westland

Geen Islamitische school Westland

Geen Islamitische school Westland

In de raadsvergadering van 5 juli jl. gaf ons raadslid Dave van Koppen al feilloos weer waarom er geen sprake kon zijn van de vestiging van een Islamitische school in het Westland. De aangedragen argumenten door zowel het college als de stichting Yunus Emre werden aangedragen, waren gebaseerd op cijfers van de gemeente Maastricht. Dave van Koppen gaf aan dat zowel de samenstelling als ook de hoeveelheid inwoners met een islamitische achtergrond onvergelijkbaar waren met de situatie in Westland. Deze door LPF-Westland ingebrachte argumenten werden hautain door de CDA fractie en de wethouder onderwijs van tafel geveegd, maar zijn nu eigenlijk in zijn geheel meegenomen in de argumentatie van staatssecretaris Dekker van onderwijs en dus geen Islamitische school Westland.

Ook de partijen VVD, D66, CU/SGP en Progressief Westland, schaarde zich zonder enige inhoudelijke bijdrage achter het collegevoorstel. Het besluit werd op 5 juli jl. in een tweede stemronde genomen met de kleinst mogelijke meerderheid (1 zetel) waarbij wij uiteraard grote vraagtekens plaatsten bij het stemgedrag van CDA fractievoorzitter Piet Vreugdenhil, die als voorzitter van voorzitter van het college van Bestuur van de Protestantse scholenkoepel zich naar onze mening had moeten onthouden van stemming. In de brieven geschreven aan staatssecretaris Dekker waarin wij bezwaar aantekende tegen dit genomen raadsbesluit, verzochten wij al de gehele aanvraag voor een Islamitische school in Westland af te wijzen. Daar is nu vandaag gehoor aangegeven. Onderwijs in Westland moet niet alleen toegankelijk zijn voor alle kinderen, maar tevens vrij zijn van verzuiling en segregatie.

Fractie LPF Westland

Check Also

Vragen aan college over situatie Esdoorn Naaldwijk

Vragen aan college over situatie Esdoorn Naaldwijk. Sinds begin 2015 is LPF-Westland betrokken geweest bij de situatie in de Esdoorn te Naaldwijk. Door hard en rigoureus optreden van burgemeester en politie is de situatie een kleine 2 jaar acceptabel geweest. Ook heeft de wijk een opknapbeurt gehad van verhuurder Vestia en werden huurders die zich niet goed gedroegen aangesproken op hun wangedrag. Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2016 is er door LPF-Westland gevraagd om het naastgelegen sportveldje van kunstgras te voorzien en de bosschages aan te pakken en zodoende de buurt nog aantrekkelijker te maken. Het college heeft dit in de begroting opgenomen maar tot nu toe zonder enig zichtbaar resultaat. Enige maanden geleden werden we door bewoners op de hoogte gesteld dat de camera's terug waren en dat de leefomgeving weer aan het afglijden was. In leeggekomen woningen worden veelal statushouders gehuisvest en autochtone bewoners verlaten de wijk. Helaas heeft dit de laatste weken geleid tot onacceptabele situaties waarbij vuilnis gewoon gedumpt wordt en het aanzicht weer Westland onwaardig geworden is. De gemeente ruimt de troep na een oproep van de wijkagent wel op maar dit is wat LPF-Westland betreft het paard achter de wagen spannen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *