Home » Laatste nieuws » Jiskefet

Jiskefet

Jiskefet !

Daar zit je dan met je goede gedrag. Onverwacht en onaangekondigd in de beklaagdenbank omdat een deel van de raad van mening is dat je plots niet meer integer kan zijn. Wat is het geval: In het onderzoek naar de raadsgriffier vanwege zijn schorsing, heeft “commercieel bedrijf” Hofman Recherche geconstateerd dat er de nodige e-mails mijn richting op zijn gestuurd in zogenaamd BCC. (Blind Carbon Copy.) Vanwege dit feit ging men er gemakshalve maar vanuit dat ik iets met deze berichten zou hebben gedaan of hebben gebruikt. Ook een cadeaubon van meer dan € 50,- nota bene “namens griffiepersoneel en raadsleden” aan mijn deur gebracht, zouden mijn integriteit op het spel hebben gezet. Terwijl het desbetreffende artikel in de gedragscode voor raadsleden natuurlijk over externe giften gaat. Tijdens het debat van 15 november jl., (u moet die beelden zeker even terugkijken) kwam naar voren dat de collega’s die mij de maat wilde nemen, in grote getalen ook zelf BCC-mails hadden ontvangen en niets gemeld. Maar ook het eerder genoemde cadeau, nota bene namens die zelfde raad gegeven, zou ik hebben moeten melden aan de raad. Snapt u het nog?

Nee beste mensen, dit is geen script van “Jiskefet” maar schijnt normaal collegiaal gedrag te zijn in Westland. Kwestie van perceptie. Maar wel fijn te weten dat de kilo prijs van boter fors gestegen is vanwege grote afname van enkele fijne raadscollega’s. Heeft Witkamp een knieval gemaakt of is hij door het stof gegaan? Oordeelt u daar zelf maar over als u de beelden van de raadsvergadering heeft teruggezien. Zoals ook in de raad gemeld, kan ik iedereen recht in de ogen aankijken en dat doe ik al vanaf 2004 toen ik namens de Lijst Pim Fortuyn in de gemeenteraad kwam en zal ik blijven doen.

John Witkamp
Raadslid LPF-Westland

Check Also

Vragen aan college over situatie Esdoorn Naaldwijk

Vragen aan college over situatie Esdoorn Naaldwijk. Sinds begin 2015 is LPF-Westland betrokken geweest bij de situatie in de Esdoorn te Naaldwijk. Door hard en rigoureus optreden van burgemeester en politie is de situatie een kleine 2 jaar acceptabel geweest. Ook heeft de wijk een opknapbeurt gehad van verhuurder Vestia en werden huurders die zich niet goed gedroegen aangesproken op hun wangedrag. Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2016 is er door LPF-Westland gevraagd om het naastgelegen sportveldje van kunstgras te voorzien en de bosschages aan te pakken en zodoende de buurt nog aantrekkelijker te maken. Het college heeft dit in de begroting opgenomen maar tot nu toe zonder enig zichtbaar resultaat. Enige maanden geleden werden we door bewoners op de hoogte gesteld dat de camera's terug waren en dat de leefomgeving weer aan het afglijden was. In leeggekomen woningen worden veelal statushouders gehuisvest en autochtone bewoners verlaten de wijk. Helaas heeft dit de laatste weken geleid tot onacceptabele situaties waarbij vuilnis gewoon gedumpt wordt en het aanzicht weer Westland onwaardig geworden is. De gemeente ruimt de troep na een oproep van de wijkagent wel op maar dit is wat LPF-Westland betreft het paard achter de wagen spannen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *