Home » Laatste nieuws » Lange termijn voor afspraak gemeentehuis balie wekt irritatie

Lange termijn voor afspraak gemeentehuis balie wekt irritatie

Lange termijn voor afspraak gemeentehuis balie wekt irritatie
De fractie van LPF Westland is de afgelopen weken benaderd door inwoners die een afspraak wilden maken voor het verlengen of aanvragen van een rijbewijs of paspoort. Het maken van zo’n afspraak valt niet mee en duurde in meerdere gevallen 8 werkdagen of meer. In de tijd van voor de digitale afspraken moest je wel eens een half uurtje wachten maar dat staat in geen verhouding tot de wachttijden die wij nu zien. Komend jaar worden de nieuwe gemeentehuizen in gebruik genomen en LPF-Westland pleit er voor om daar dan 1 balie in te richten waar mensen terecht kunnen die om welke reden dan ook geen afspraak hebben kunnen maken.

Onze vragen :

  1. Hoe lang mag van het college de wachttijd zijn voor het maken van een afspraak?
  2. Momenteel zijn er wachttijden van langer dan een week; vindt het college dit acceptabel?
  3. Is het college het met LPF-Westland eens dat er in het nieuwe gemeentehuis een balie moet
    komen waar je direct geholpen kan worden zonder afspraak?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de gestelde termijn.
Namens de fractie van LPF Westland.
Dave van der Meer

Check Also

Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen

Vanuit diversen mensen uit Wateringen krijgen wij dringende oproep om op een aantal plaatsen in Wateringen de verkeersveiligheid voor fietsers en met name schoolgaande jeugd snel te verbeteren. Bij de oversteekplaats Herenstraat /Oosteinde met de Kwaklaan ontstaan er dagelijks zeer gevaarlijke situaties waarbij honderden fietsers moeten oversteken. Het autoverkeer rijdt daar erg hard en kinderen staan lang te wachten voordat er overgestoken kan worden. Door de grote hoeveelheid van fietsers is er onvoldoende plaats en worden er levensgevaarlijke toeren uitgehaald om toch over te steken. Ook de rotonde bij de molen levert dagelijks veel problemen op voor alle verkeersdeelnemers. Vandaar de Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *