Home » Laatste nieuws » Lange termijn voor afspraak gemeentehuis balie wekt irritatie

Lange termijn voor afspraak gemeentehuis balie wekt irritatie

Lange termijn voor afspraak gemeentehuis balie wekt irritatie
De fractie van LPF Westland is de afgelopen weken benaderd door inwoners die een afspraak wilden maken voor het verlengen of aanvragen van een rijbewijs of paspoort. Het maken van zo’n afspraak valt niet mee en duurde in meerdere gevallen 8 werkdagen of meer. In de tijd van voor de digitale afspraken moest je wel eens een half uurtje wachten maar dat staat in geen verhouding tot de wachttijden die wij nu zien. Komend jaar worden de nieuwe gemeentehuizen in gebruik genomen en LPF-Westland pleit er voor om daar dan 1 balie in te richten waar mensen terecht kunnen die om welke reden dan ook geen afspraak hebben kunnen maken.

Onze vragen :

  1. Hoe lang mag van het college de wachttijd zijn voor het maken van een afspraak?
  2. Momenteel zijn er wachttijden van langer dan een week; vindt het college dit acceptabel?
  3. Is het college het met LPF-Westland eens dat er in het nieuwe gemeentehuis een balie moet
    komen waar je direct geholpen kan worden zonder afspraak?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de gestelde termijn.
Namens de fractie van LPF Westland.
Dave van der Meer

Check Also

Vragen aan college over situatie Esdoorn Naaldwijk

Vragen aan college over situatie Esdoorn Naaldwijk. Sinds begin 2015 is LPF-Westland betrokken geweest bij de situatie in de Esdoorn te Naaldwijk. Door hard en rigoureus optreden van burgemeester en politie is de situatie een kleine 2 jaar acceptabel geweest. Ook heeft de wijk een opknapbeurt gehad van verhuurder Vestia en werden huurders die zich niet goed gedroegen aangesproken op hun wangedrag. Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2016 is er door LPF-Westland gevraagd om het naastgelegen sportveldje van kunstgras te voorzien en de bosschages aan te pakken en zodoende de buurt nog aantrekkelijker te maken. Het college heeft dit in de begroting opgenomen maar tot nu toe zonder enig zichtbaar resultaat. Enige maanden geleden werden we door bewoners op de hoogte gesteld dat de camera's terug waren en dat de leefomgeving weer aan het afglijden was. In leeggekomen woningen worden veelal statushouders gehuisvest en autochtone bewoners verlaten de wijk. Helaas heeft dit de laatste weken geleid tot onacceptabele situaties waarbij vuilnis gewoon gedumpt wordt en het aanzicht weer Westland onwaardig geworden is. De gemeente ruimt de troep na een oproep van de wijkagent wel op maar dit is wat LPF-Westland betreft het paard achter de wagen spannen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *