Home » Laatste nieuws » Leuningjes Poeldijk behouden en stedenbouwkundige visie moet opnieuw

Leuningjes Poeldijk behouden en stedenbouwkundige visie moet opnieuw

Leuningjes Poeldijk behouden en stedenbouwkundige visie moet opnieuw

Dat was de uitkomst van het raadsdebat van dinsdag 12 december 2017. Na een periode van twee jaar waarin poging na poging werd ondernomen Cultureel Maatschappelijk centrum de Leuningjes in Poeldijk de nek om te draaien, heeft een meerderheid in de gemeenteraad besloten om een krediet toe te kennen waardoor dit zalencentrum voorlopig nog tien jaar mee kan. Vanaf het begin heeft ons raadslid John Witkamp zich sterk gemaakt voor het behoud van de Leuningjes nadat het in het najaar van 2015 de deuren moest sluiten na de vondst van asbest. De op zich kleine sanering werd dermate slecht uitgevoerd, dat zo’n beetje het hele gebouw onder de asbest kwam te zitten. Na deze ellende deed de parochiegroep van de katholieke Bartholomeuskerk deed er nog een schepje bovenop door te bepleiten dat zij dan maar de functie van de Leuningjes over moesten nemen. Wij betitelde dat direct al als parasiteren op andermans ellende, maar het werd nog leuker. Want leden uit diezelfde parochiegroep initieerde de werkgroep “Hart van Poeldijk” die zelf een stedenbouwkundig bureau in de arm nam om met een stedenbouwkundige visie te komen voor het centrum van Poeldijk met, u raad het al, de RK kerk als middelpunt.

Na de nodige moties van LPF-Westland en GBW en na zelfs een door ons geïnitieerd interpellatiedebat waarin het college de vele juridische blunders toegaf, is uiteindelijk door een meerderheid van LPF-Westland, GBW, WV en VVD bepaald dat de Leuningjes wordt opgeknapt. Tegelijkertijd is de wat opgepimpte stedenbouwkundige visie van “Hart van Poeldijk” niet vastgesteld, maar voor kennisgeving aangenomen. Het is immers van belang dat de inrichting van Poeldijk en haar centrum serieus wordt aangepakt en niet wordt vervuild met vertragende en niet ter zake doende emoties zoals bijvoorbeeld ruim tien jaar geleden omtrent de voormalige Verburchhofschool. Dit gebouw staat op een verhuurd puntje na, nu al die tijd leeg. Dat terwijl wooncorporatie Arcade destijds in 2006 een prima plan had voor het bouwen van woningen voor starters en minder validen. Een onnodige vertraging door dezelfde mensen die zich met de club “Hart van Poeldijk” sterk wilde maken voor onuitvoerbare plannen rondom de RK-kerk. Wij pleiten voor participatie van alle Poeldijkers, haar verenigingsleven en betrokken partners om zo tot een echte levende kern te komen zonder al die fouten die gemaakt zijn in tijd en inhoud in de andere kernen van Westland.

Fractie LPF-Westland

Check Also

Inbreng van LPF-Westland bij begroting 2018-2021

Op deze pagina treft u de inbreng van LPF-Westland bij begroting 2018-2021 aan van onze fractievoorzitter Dave van der Meer die in de raadsvergadering van 7 november 2017 is ingebracht. In onze inbreng is onze fractie wederom uitermate duidelijk over de keuzes die gemaakt moeten worden voor onze gemeente. Bij deze behandeling hebben wij vier moties ingediend. De moties voor (kwalitatief) Beter Groen en de bekostiging van val-airbags zijn door de raad aangenomen. De moties om vrijstelling van leges voor goede doelen organisaties uit Westland kreeg helaas geen meerderheid. Helaas sneuvelde ook onze motie over het terughalen van de bevoegdheid bij het college voor de ontwerpbestemmingsplannen, maar op dat punt geven wij niet op en ook bij een volgende gelegenheid zullen wij weer proberen een meerderheid van de raad te overtuigen dat dit voor de burgers beter is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *