Home » Laatste nieuws » De Leuningjes Poeldijk blijft nog even open

De Leuningjes Poeldijk blijft nog even open

Tijdens de raadsvergadering van 21 februari 2017 werd het in één klap duidelijk gemaakt. De Leuningjes Poeldijk blijft nog even open. Nadat er twee weken eerder de nodige verwarring was gezaaid in de raadscommissie en ook de werkgroep Poeldijk, gedomineerd door leden van RK-kerk, maar weer eens aandrong op sluiting, kwamen de feiten tijdens de raadsbehandeling over de kredieten voor de sanering en bouwkundig klaarmaken van de Leuningjes snel op tafel. De oude gebruikers die hadden gereageerd op een spoed enquête, gaven aan graag terug te willen. Maar wat ook duidelijk werd dat is dat er op dit moment geen alternatief voorhanden is. Ja, de raad heeft uitgesproken dat er een stedenbouwkundig plan en besluit moet komen voor het centrum van Poeldijk, maar iedereen weet dat dit een proces van jaren is. Ons raadslid John Witkamp, geboren en getogen Poelukker, was het gedraal en getreuzel van het college en wethouder Ouwendijk meer dan zat.

Anderhalf jaar lang is de Leuningjes dichtgehouden vanwege de vondst van asbest en er moest nu maar eens actie komen. Vandaar dat wij als fractie een motie indiende die niet alleen de Leuningjes bouwkundig gereed moet maken, maar ook zo snel mogelijk functioneel gereed zodat gebruikers weer gebruik kunnen maken van de Roos-zaal en de grote zaal. Dat betekent dat de Leuningjes voor de komende jaren weer in een behoefte kan voorzien terwijl het stedenbouwkundig plan kan worden uitgewerkt. Dus niet van de RK-kerk een feestzaal maken. Niet van het kleine pand aan de Voorstraat een onhaalbaar iets maken, maar zoeken naar een echt alternatief. Onze motie kreeg de steun door mede ondertekenen van de fracties van GBW en WV en bij de stemming uiteindelijk ook van de VVD en de CU/SGP zodat er een ruime meerderheid ontstond. Verder hebben wij het contract opgevraagd van de eerste kleine sanering, omdat daar grove fouten zijn gemaakt waardoor een groot deel van de Leuningjes onnodig met asbest werd besmet. Wij willen weten of er in het kader van aansprakelijkheid nog kosten kunnen worden verhaald. Ook hebben wij een forse waarschuwing gegeven aan het huidige stichtingsbestuur om enerzijds te professionaliseren en competente nieuwe bestuursleden toe te laten of anderszins door de gemeente als verhuurder in gebreken te worden gesteld waardoor we het huurcontract kunnen opzeggen en met een geheel nieuwe huurder aan de gang kunnen. Wij zullen de uitwerking op de voet volgen en daar waar nodig bijsturen om deze bestuurlijke zeperd zo snel mogelijk achter ons te laten.

Fractie LPF-Westland

Check Also

Vragen aan college over situatie Esdoorn Naaldwijk

Vragen aan college over situatie Esdoorn Naaldwijk. Sinds begin 2015 is LPF-Westland betrokken geweest bij de situatie in de Esdoorn te Naaldwijk. Door hard en rigoureus optreden van burgemeester en politie is de situatie een kleine 2 jaar acceptabel geweest. Ook heeft de wijk een opknapbeurt gehad van verhuurder Vestia en werden huurders die zich niet goed gedroegen aangesproken op hun wangedrag. Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2016 is er door LPF-Westland gevraagd om het naastgelegen sportveldje van kunstgras te voorzien en de bosschages aan te pakken en zodoende de buurt nog aantrekkelijker te maken. Het college heeft dit in de begroting opgenomen maar tot nu toe zonder enig zichtbaar resultaat. Enige maanden geleden werden we door bewoners op de hoogte gesteld dat de camera's terug waren en dat de leefomgeving weer aan het afglijden was. In leeggekomen woningen worden veelal statushouders gehuisvest en autochtone bewoners verlaten de wijk. Helaas heeft dit de laatste weken geleid tot onacceptabele situaties waarbij vuilnis gewoon gedumpt wordt en het aanzicht weer Westland onwaardig geworden is. De gemeente ruimt de troep na een oproep van de wijkagent wel op maar dit is wat LPF-Westland betreft het paard achter de wagen spannen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *