Home » Laatste nieuws » LPF Westland dient rondvraag in over ‘Subsidiegate’ met Kwekers in de Kunst

LPF Westland dient rondvraag in over ‘Subsidiegate’ met Kwekers in de Kunst

LPF Westland dient rondvraag in over ‘Subsidiegate’ met Kwekers in de Kunst

LPF Westland dient rondvraag in over ‘Subsidiegate’ met Kwekers in de Kunst en heeft de gemeente Westland gevraagd welke vervolgstappen al zijn genomen in het Subsidiegate-schandaal, waar Kwekers van de Kunst bij betrokken is. De inmiddels naar Den Haag verhuisde stichting heeft om onduidelijke redenen een subsidie van 100.000 euro toegezegd gekregen. De eerste 40.000 euro is daarvan al verstrekt, een bedrag dat de Westlandse gemeenteraad weer terug wil hebben. Inmiddels is duidelijk dat er tussen beide partijen nog niet eens een afspraak is gemaakt.

LPF-raadslid Dave van Koppen is ontstemd over het uitblijven van verdere stappen. ‘Op dinsdag 7 november hebben we de motie over de subsidieverlening met een zeer grote meerderheid aangenomen in de raad. De wethouder van cultuur was aan zet om op de kortst mogelijke termijn een gesprek aan te gaan met de stichting. We zijn nu twee maanden verder. We constateren dus dat de zittende wethouders de motie naast zich neerleggen. De indruk wordt nu gewekt dat de twee betrokken wethouders het onderwerp over de gemeenteraadsverkiezingen heen willen tillen. Beiden hebben immers aangegeven te zullen stoppen. Dan zijn we nog een paar maanden verder en weet niemand meer van de hele affaire. Dit riekt naar een doofpotverhaal.’ LPF Westland dringt er daarom bij de wethouder op aan direct om de stand van zaken aan te geven.

‘Liever kwijt dan rijk’

De ‘Subsidiegate’ heeft voor veel beroering gezorgd in het Westland. Niet in het minst door de manier waarop de subsidie is toegezegd. Voormalig burgemeester Sjaak van der Tak en verantwoordelijk wethouder Marga de Goeij trokken al snel een mistgordijn op over de rechtmatigheid van de subsidieverlening. Aan de stichting Kwekers in de Kunst zou Van der Tak de toezegging hebben gedaan dat deze voor 100.000 euro de opening mocht verzorgen van het nieuwe World Horti Center.

LPF Westland is van meet af aan een groot supporter geweest van de motie om het proces terug te draaien. ‘Een stichting die failliet gaat, z’n boeltje pakt en naar Den Haag verhuisd en tijdens de avond van de motie dreigende mails verstuurt over gerechtelijke stappen, zijn we in het Westland liever kwijt dan rijk.’

Fractie LPF Westland

Check Also

Inbreng van LPF-Westland bij begroting 2018-2021

Op deze pagina treft u de inbreng van LPF-Westland bij begroting 2018-2021 aan van onze fractievoorzitter Dave van der Meer die in de raadsvergadering van 7 november 2017 is ingebracht. In onze inbreng is onze fractie wederom uitermate duidelijk over de keuzes die gemaakt moeten worden voor onze gemeente. Bij deze behandeling hebben wij vier moties ingediend. De moties voor (kwalitatief) Beter Groen en de bekostiging van val-airbags zijn door de raad aangenomen. De moties om vrijstelling van leges voor goede doelen organisaties uit Westland kreeg helaas geen meerderheid. Helaas sneuvelde ook onze motie over het terughalen van de bevoegdheid bij het college voor de ontwerpbestemmingsplannen, maar op dat punt geven wij niet op en ook bij een volgende gelegenheid zullen wij weer proberen een meerderheid van de raad te overtuigen dat dit voor de burgers beter is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *