Home » Laatste nieuws » LPF-Westland luidt de noodklok

LPF-Westland luidt de noodklok

LPF-Westland luidt de noodklok

Afgelopen maanden is de fractie van LPF-Westland vaak benaderd door Westlanders die overlast ervaren in hun woonomgeving. De laatste week is het aantal meldingen enorm toegenomen en het lijkt er op dat de emmer aan het overlopen is.

De huisvesting van 580 statushouders geeft steeds meer problemen en te vrezen valt dat die overlast niet snel gaat afnemen. Afgelopen maand stelde GBW, dezelfde partij die ook de wethouder ‘huisvesting’ levert, vragen over de overlast in de Madensteinflat in Monster en het antwoord van Vitis-Westland was tenenkrommend : “aan de begeleiding van statushouders mankeert niets”.

Helaas is de werkelijkheid anders en wordt het steeds meer duidelijk dat ook Vitis op een eiland leeft en de realiteit uit het oog verloren is. Alle organisaties die betrokken zouden moeten zijn met de nieuwkomers (Vluchtelingenwerk, de woningcoöperaties en Vitis-Westland namens de gemeente Westland) werken grotendeels langs elkaar heen of nemen hun verantwoordelijkheid niet. Toen LPF-Westland in januari 2016 de situatie in de Duiventorenstraat in Naaldwijk op de kaart zette bleek dat de drie betrokken organisaties nog nooit met elkaar om de tafel hadden gezeten! Dat er nu een uitspraak van de rechter aan de pas moet komen om het huurcontract met de statushouders te ontbinden heeft zelfs de landelijke media gehaald.
(AD 17 juni 2017).

De situatie in de Duiventorenstraat, als voorbeeld, had nooit zover hoeven te komen! Omdat iedereen maar op zijn (of haar) eigen eiland blijft zitten ervaren steeds meer Westlanders overlast! In de Franckstraat in Naaldwijk bijvoorbeeld : 34 van de 66 flatwoningen verhuurd aan allochtonen en statushouders. Je hoeft dan geen raketgeleerde te zijn om in te schatten dat het daar steeds minder prettig wonen wordt. De wooncommissie heeft uiteraard aan de bel getrokken bij verhuurder Vestia maar uiteraard zonder zichtbaar resultaat. Nieuwkomers weten zich niet te gedragen en Vitis zal ook hier wel zeggen dat de begeleiding ok is maar de buurtbewoners ervaren elke dag opnieuw een andere werkelijkheid!

Naast de statushouders hebben we ook nog te maken met arbeidsmigranten, veelal werkzaam in de tuinbouw en woonachtig in hotels of oude tuinderswoningen. De laatste tijd, afgelopen weekend alleen al 2 meldingen vanuit de Kleine krijgen we echter ook steeds meer meldingen van het feit dat de uitzenders huizen kopen of huren in Westland en dan, in een eengezinswoning, 6 tot 8 werknemers huisvesten met alle gevolgen van dien.

Omwonenden kunnen weinig inbrengen tegen de verhuur en moeten maar hopen dat de uitzender zijn verantwoordelijkheid neemt want als gemeente(raad) hebben we nu nog te weinig instrumenten om de overlast snel aan te pakken. De nieuwe aso-wet zou hulp kunnen bieden dus snel in de APV opnemen. Ook ons voorstel om, daar waar mogelijk, arbeidsmigranten te huisvesten op het terrein van de grotere kwekers en pakstations zou verlichting kunnen geven in de woonkernen maar een raadsmeerderheid ziet dat nog steeds niet zitten met als gevolg steeds meer overlast in de dorpen!

Wanneer je echter als doorsnee Westlander wordt geconfronteerd met dagelijkse overlast dan word je geduld dus aardig op de proef gesteld. Helaas is er momenteel een politieke situatie in het Westland die ook terug te vinden is in de safariparken waar struisvogels maar al te snel hun kop in het zand steken wanneer het spannend wordt terwijl diezelfde struisvogel toch ook een snelheid kan halen van 70 km/u. Om het tij te keren hebben we bestuurders nodig met ballen, niet blind uitvoeren maar richting Den Haag aangeven dat de situatie nijpend is! We zijn aan het dweilen met de kraan open, de emmer loopt over en niemand doet wat! Diverse gemeenten en steden in Nederland weigeren om mee te werken aan het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers en in politiek correct Nederland wordt die (ongrondwettelijke) houding, onterecht, als heldendaad gezien.

Westland zou de eerste 100.000 gemeente kunnen zijn die aangeeft bij de Rijksoverheid dat we niet langer kunnen meewerken aan het plaatsingsbeleid van de overheid, maar goed, daar heb je ballen voor nodig en zolang je als wethouder of burgemeester alleen maar vriendjes wil maken of houden in Den Haag dan doe je dat niet. Het is daarom te hopen dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de 3 lokale partijen samen meer dan 19 zetels halen zodat er eindelijk een vuist gemaakt kan worden naar Den Haag. Gebeurt dat niet dan zal het Westland, zoals we het nu kennen, een langzame dood sterven. We moeten trots zijn op wat we hier (nog) hebben. De sociale cohesie is nog steeds overweldigend, kijk alleen de afgelopen maand maar naar de Samenloop voor hoop en Team Westland, maar wanneer er steeds meer water door de wijn gaat dan blijft er uiteindelijk geen kleur en smaak meer over.

Dave van der Meer

Fractievoorzitter LPF Westland

Check Also

Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen

Vanuit diversen mensen uit Wateringen krijgen wij dringende oproep om op een aantal plaatsen in Wateringen de verkeersveiligheid voor fietsers en met name schoolgaande jeugd snel te verbeteren. Bij de oversteekplaats Herenstraat /Oosteinde met de Kwaklaan ontstaan er dagelijks zeer gevaarlijke situaties waarbij honderden fietsers moeten oversteken. Het autoverkeer rijdt daar erg hard en kinderen staan lang te wachten voordat er overgestoken kan worden. Door de grote hoeveelheid van fietsers is er onvoldoende plaats en worden er levensgevaarlijke toeren uitgehaald om toch over te steken. Ook de rotonde bij de molen levert dagelijks veel problemen op voor alle verkeersdeelnemers. Vandaar de Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *