Home » Laatste nieuws » Motie van wantrouwen tegen VVD wethouder Ouwendijk inzake Leuningjes

Motie van wantrouwen tegen VVD wethouder Ouwendijk inzake Leuningjes

Motie van wantrouwen tegen VVD wethouder Ouwendijk inzake Leuningjes

LPF-Westland heeft het initiatief genomen tot een interpellatie debat die gehouden werd tijdens de raadsvergadering van 12 september 2017. De reden voor het besluit tot verzoek tot interpellatie en het houden van dit debat lag in het feit dat er nog zeer veel vragen waren m.b.t. de uitgevoerde initiële asbestsanering in het gebouw van de Leuningjes te Poeldijk en de daardoor noodzakelijk geworden grote sanering. Middels interpellatie wilde wij duidelijkheid verkrijgen over het proces van dit debacle wat uiteindelijk heeft geleid tot de situatie waarin de Leuningjes nu al bijna twee jaar dicht is. Uit de inmiddels door ons opgevraagde en verkregen stukken hebben wij moeten concluderen dat er op zowel bestuurlijk, uitvoeringstechnisch en juridisch veel zaken zijn misgegaan. Na bestudering van interne stukken, zag de fractie van LPF-Westland genoeg redenen middels interpellatie meer duidelijkheid te verkrijgen voor de raad en de betrokkenen in het Westland aangaande dit onderwerp en uiteindelijk te komen tot een Motie van wantrouwen tegen VVD wethouder Ouwendijk inzake Leuningjes.

Hiervoor stelde wij een tiental vragen aan de wethouder over de bestuurlijke en juridische achtergronden. Uit de beantwoording door wethouder Ouwendijk in de raadsvergadering, werd al weer snel duidelijk dat hij werkelijk geen duidelijke antwoorden had en ook zijn afdeling het weer behoorlijk liet afweten. Wel werden diverse fouten toegegeven zoals het laten verlopen van fatale termijnen en andere juridische blunders, maar dat waren voor Ouwendijk geen onoverkomelijke problemen. Wij vonden het genoeg aanleiding tot het indienen van een motie van wantrouwen op dit dossier. Daarbij speelde ook de eerder ten toon gespreide incompetentie op de dossiers van PSC de Dijkgraaf, het kustdossier (inmiddels onder druk van de raad overgedragen aan wethouder Meijer) en de blunders bij de verkoop van de gemeentewerf ’s-Gravenzande, een rol van betekenis. Natuurlijk lieten de coaltiepartners CDA en GBW Ouwendijk zitten, want de verkiezingen, u weet wel. De dooddoener van de avond was de opmerking om toch vooral vooruit te kijken. Met andere woorden, op naar een nieuwe misstap van Ouwendijk.

Fractie LPF-Westland

Check Also

Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen

Vanuit diversen mensen uit Wateringen krijgen wij dringende oproep om op een aantal plaatsen in Wateringen de verkeersveiligheid voor fietsers en met name schoolgaande jeugd snel te verbeteren. Bij de oversteekplaats Herenstraat /Oosteinde met de Kwaklaan ontstaan er dagelijks zeer gevaarlijke situaties waarbij honderden fietsers moeten oversteken. Het autoverkeer rijdt daar erg hard en kinderen staan lang te wachten voordat er overgestoken kan worden. Door de grote hoeveelheid van fietsers is er onvoldoende plaats en worden er levensgevaarlijke toeren uitgehaald om toch over te steken. Ook de rotonde bij de molen levert dagelijks veel problemen op voor alle verkeersdeelnemers. Vandaar de Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *