Home » Laatste nieuws » Nieuwjaarsrede 2017 door fractievoorzitter Dave van der Meer

Nieuwjaarsrede 2017 door fractievoorzitter Dave van der Meer

Nieuwjaarsrede 2017 door fractievoorzitter Dave van der Meer

Naaldwijk, 1 januari 2017

Inmiddels al weer jaren een traditie, de Nieuwjaarsrede van de fractievoorzitter van LPF-Westland! Het mooie van deze rede is het feit dat hij nergens uitgesproken wordt maar wel overal gelezen wordt! Terugkijken naar het politieke jaar 2016 geeft mij aan de ene kant een goed gevoel en aan de andere kant ook een heel negatief gevoel. De raadsvergaderingen zijn inhoudelijk niets meer dan de openbare Westlandse kampioenschappen moddergooien geworden waarbij de bekende hoofdpersonen maandelijks hun toneelstukje doen. Daar om heen staan onze collega’s als plechtige juryleden met opgeheven wijsvinger te kijken waar de regeltjes overschreden worden en of er weer een aangifte mogelijk is. In die wereld moeten wij als LPF-Westland ons raadswerk doen…  De tijd dat in Westland de neuzen 1 kant op stonden is al jaren voorbij, profileringsdrang van raadsleden en collegeleden lijkt belangrijker te zijn dan gezamenlijk tot goede gedragen voorstellen te komen.

Onze burgemeester komt tegenwoordig vaker op het politiebureau om aangifte te doen dan de gemiddelde Westlander, wat mij betreft niet nodig maar mocht hij binnenkort weer eens naar het bureau gestuurd worden dan heb ik ook nog wel een ‘zaak’. Afgelopen jaar deed ik netjes een melding van uitkeringsfraude bij meerdere wethouders, nooit meer wat van vernomen, tenminste niet van onze wethouders maar wel via via kreeg ik te horen dat de fraudeur inmiddels op de hoogte was van het feit dat er een klacht was ingediend maar dat er toch niks mee gedaan werd… Gewoon gelekt naar de persoon in kwestie!

Dan het goede gevoel over 2016 : je merkt aan alles dat de mensen klaar zijn met de (politieke) gevestigde orde en ik spreek de hoop en verwachting uit dat die lijn in 2017 doorgetrokken gaat worden. De verkiezingen in maart zullen een voorschot zijn op de gemeentelijke verkiezingen in maart 2018! Dan zijn niet de boze blanke mannen aan zet maar “de BWW’ers”, de “Boze Witte Westlanders”
Het college, gesteund door de landelijke partijen in de gemeenteraad, probeerde in 2016 op alle manieren mee te werken aan de komst van een islamitische school, een azc in Wateringen en het huisvesten van statushouders op tuinbouwgrond in ‘s-Gravenzande. Mede door de inzet van LPF-Westland is dit allemaal voorkomen. Dat de bevolking niet zit te wachten op dergelijke projecten is de politieke elite worst! In 2018 zal de ‘afrekening’ volgen!

Nu zitten we nog met een achterstand bij de huisvesting van statushouders. Aangezien we gewoon te weinig geschikte woonruimte hebben zou het dit college sieren om in Den Haag te melden dat Westland vol is en dat het doorduwen van deze huisvestings-verplichtingen nu al tot problemen leidt! Westland voert nu uit wat steden als Rotterdam (Spangen) en Den Haag (Schilderswijk) in de jaren 60/70 deden: Alle nieuwkomers bij elkaar op een kluitje huisvesten met alle gevolgen van dien! Alleen een ezel stoot zich geen twee maal aan dezelfde steen…

In 2017 gaan wij als LPF-Westland gewoon verder met ons raadswerk, scherp waar het moet en meewerken waar het kan. Voorstellen vanuit de raad of het college, ongeacht wie ze indient, moeten op hun inhoud beoordeelt worden en niet op diegene die het voorstel doet. Alleen op die manier kunnen we het Westland en de Westlanders een dienst bewijzen.

Ik wens u allen een goed en vooral gezond 2017 toe!

Dave van der Meer
Fractievoorzitter LPF Westland

Check Also

Vragen aan college over situatie Esdoorn Naaldwijk

Vragen aan college over situatie Esdoorn Naaldwijk. Sinds begin 2015 is LPF-Westland betrokken geweest bij de situatie in de Esdoorn te Naaldwijk. Door hard en rigoureus optreden van burgemeester en politie is de situatie een kleine 2 jaar acceptabel geweest. Ook heeft de wijk een opknapbeurt gehad van verhuurder Vestia en werden huurders die zich niet goed gedroegen aangesproken op hun wangedrag. Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2016 is er door LPF-Westland gevraagd om het naastgelegen sportveldje van kunstgras te voorzien en de bosschages aan te pakken en zodoende de buurt nog aantrekkelijker te maken. Het college heeft dit in de begroting opgenomen maar tot nu toe zonder enig zichtbaar resultaat. Enige maanden geleden werden we door bewoners op de hoogte gesteld dat de camera's terug waren en dat de leefomgeving weer aan het afglijden was. In leeggekomen woningen worden veelal statushouders gehuisvest en autochtone bewoners verlaten de wijk. Helaas heeft dit de laatste weken geleid tot onacceptabele situaties waarbij vuilnis gewoon gedumpt wordt en het aanzicht weer Westland onwaardig geworden is. De gemeente ruimt de troep na een oproep van de wijkagent wel op maar dit is wat LPF-Westland betreft het paard achter de wagen spannen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *