Home » Laatste nieuws » Nieuwjaarsrede 2017 door fractievoorzitter Dave van der Meer

Nieuwjaarsrede 2017 door fractievoorzitter Dave van der Meer

Nieuwjaarsrede 2017 door fractievoorzitter Dave van der Meer

Naaldwijk, 1 januari 2017

Inmiddels al weer jaren een traditie, de Nieuwjaarsrede van de fractievoorzitter van LPF-Westland! Het mooie van deze rede is het feit dat hij nergens uitgesproken wordt maar wel overal gelezen wordt! Terugkijken naar het politieke jaar 2016 geeft mij aan de ene kant een goed gevoel en aan de andere kant ook een heel negatief gevoel. De raadsvergaderingen zijn inhoudelijk niets meer dan de openbare Westlandse kampioenschappen moddergooien geworden waarbij de bekende hoofdpersonen maandelijks hun toneelstukje doen. Daar om heen staan onze collega’s als plechtige juryleden met opgeheven wijsvinger te kijken waar de regeltjes overschreden worden en of er weer een aangifte mogelijk is. In die wereld moeten wij als LPF-Westland ons raadswerk doen…  De tijd dat in Westland de neuzen 1 kant op stonden is al jaren voorbij, profileringsdrang van raadsleden en collegeleden lijkt belangrijker te zijn dan gezamenlijk tot goede gedragen voorstellen te komen.

Onze burgemeester komt tegenwoordig vaker op het politiebureau om aangifte te doen dan de gemiddelde Westlander, wat mij betreft niet nodig maar mocht hij binnenkort weer eens naar het bureau gestuurd worden dan heb ik ook nog wel een ‘zaak’. Afgelopen jaar deed ik netjes een melding van uitkeringsfraude bij meerdere wethouders, nooit meer wat van vernomen, tenminste niet van onze wethouders maar wel via via kreeg ik te horen dat de fraudeur inmiddels op de hoogte was van het feit dat er een klacht was ingediend maar dat er toch niks mee gedaan werd… Gewoon gelekt naar de persoon in kwestie!

Dan het goede gevoel over 2016 : je merkt aan alles dat de mensen klaar zijn met de (politieke) gevestigde orde en ik spreek de hoop en verwachting uit dat die lijn in 2017 doorgetrokken gaat worden. De verkiezingen in maart zullen een voorschot zijn op de gemeentelijke verkiezingen in maart 2018! Dan zijn niet de boze blanke mannen aan zet maar “de BWW’ers”, de “Boze Witte Westlanders”
Het college, gesteund door de landelijke partijen in de gemeenteraad, probeerde in 2016 op alle manieren mee te werken aan de komst van een islamitische school, een azc in Wateringen en het huisvesten van statushouders op tuinbouwgrond in ‘s-Gravenzande. Mede door de inzet van LPF-Westland is dit allemaal voorkomen. Dat de bevolking niet zit te wachten op dergelijke projecten is de politieke elite worst! In 2018 zal de ‘afrekening’ volgen!

Nu zitten we nog met een achterstand bij de huisvesting van statushouders. Aangezien we gewoon te weinig geschikte woonruimte hebben zou het dit college sieren om in Den Haag te melden dat Westland vol is en dat het doorduwen van deze huisvestings-verplichtingen nu al tot problemen leidt! Westland voert nu uit wat steden als Rotterdam (Spangen) en Den Haag (Schilderswijk) in de jaren 60/70 deden: Alle nieuwkomers bij elkaar op een kluitje huisvesten met alle gevolgen van dien! Alleen een ezel stoot zich geen twee maal aan dezelfde steen…

In 2017 gaan wij als LPF-Westland gewoon verder met ons raadswerk, scherp waar het moet en meewerken waar het kan. Voorstellen vanuit de raad of het college, ongeacht wie ze indient, moeten op hun inhoud beoordeelt worden en niet op diegene die het voorstel doet. Alleen op die manier kunnen we het Westland en de Westlanders een dienst bewijzen.

Ik wens u allen een goed en vooral gezond 2017 toe!

Dave van der Meer
Fractievoorzitter LPF Westland

Check Also

Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen

Vanuit diversen mensen uit Wateringen krijgen wij dringende oproep om op een aantal plaatsen in Wateringen de verkeersveiligheid voor fietsers en met name schoolgaande jeugd snel te verbeteren. Bij de oversteekplaats Herenstraat /Oosteinde met de Kwaklaan ontstaan er dagelijks zeer gevaarlijke situaties waarbij honderden fietsers moeten oversteken. Het autoverkeer rijdt daar erg hard en kinderen staan lang te wachten voordat er overgestoken kan worden. Door de grote hoeveelheid van fietsers is er onvoldoende plaats en worden er levensgevaarlijke toeren uitgehaald om toch over te steken. Ook de rotonde bij de molen levert dagelijks veel problemen op voor alle verkeersdeelnemers. Vandaar de Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *