Home » Laatste nieuws » Omwonenden Jan Barendselaan Poeldijk zijn overlast vrachtverkeer zat

Omwonenden Jan Barendselaan Poeldijk zijn overlast vrachtverkeer zat

Omwonenden Jan Barendselaan Poeldijk zijn overlast vrachtverkeer zat

Zoals bekend is de Jan Barendselaan in Poeldijk verboden voor vrachtverkeer. Verder is er een maximale snelheid aangegeven van 30 km. Niet alleen wordt er steeds sneller gereden op deze weg, maar er rijden steeds regelmatiger vrachtwagens over de laan terwijl het verbod daarvoor duidelijk staat aangegeven. Het gevolg: Geluidsoverlast voor omwonenden die daardoor steeds vaker roosters en ramen moeten sluiten. Omwonenden Jan Barendselaan Poeldijk zijn overlast vrachtverkeer zat.

Tevens worden er regelmatig spiegels afgereden en recent werd er zelfs een auto aan de zijkant “geschild”  met de nodige schade. Daders liggen op het kerkhof. Zelfs een gerenommeerde Westlandse rijschool waagt het met regelmaat over de Jan Barendselaan te rijden. Ook touringcar bussen komen door deze laan. Veel bewoners klagen hierover. Hierover is melding gedaan bij  Meldpunt Leefomgeving die vervolgens doorverwijzen naar de politie. De politie zegt dat het geen prioriteit heeft. Inwoners vragen zich af waar men dan wel moeten zijn. Tevens is er de laatste tijd steeds meer sprake van vrachtverkeer die de smalle straten grenzend aan de Jan Barendselaan opzoeken om weer uit de kern te komen. Dit levert gevaarlijke situaties op in met name de Nieuwstraat (foto), Dahliastraat en Dr. Weijtjeslaan.

Onze vragen:

 1. Is het college bekend met de situatie van de toename van vrachtverkeer rondom de
  Jan Barendselaan te Poeldijk?
 1. Is er volgens het college in het verkeerscirculatieplan van de kern Poeldijk rekening
  gehouden met de juiste bebording m.b.t. de verboden van vrachtverkeer en de
  routering?
 1. Is het college bekend met het steeds vaker gebruik maken door vrachtverkeer van aan
  de Jan Barendselaan grenzende straten die daardoor grote risico’s voor de
  verkeersveiligheid met zich meebrengt?
 1. In hoeverre kan het college de politie er van overtuigen dat handhaven van verboden
  zoals in rijden door vrachtverkeer wordt gerealiseerd en kunnen evt. Boa’s hier een rol
  in hebben.
 1. Is het college bereid het verkeerscirculatieplan voor de kern Poeldijk te evalueren en
  zo nodig bij te stellen om dit soort misstanden te beëindigen?
 1. Welke andere mogelijkheden ziet het college om aan de bovengenoemde problematiek
  een einde te maken?

Wij verzoeken u deze te vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens LPF-Westland,
John Witkamp

Check Also

Rondvraag inzake overlast industrietrein Honderdland Maasdijk.

Afgelopen weekend is de fractie van LPF-Westland op de hoogte gesteld van een mishandeling die vrijdag 15 september jl. heeft plaatsgevonden op bedrijventerrein Honderdland in Maasdijk. Een vrouw is daar zonder verdere aanleiding mishandeld door een tweetal Oost-Europese dames en haar (jonge) dochter was daar getuige van. Een ambulance was snel ter plaatse en het slachtoffer kon ter plekke geholpen worden. De politie kwam pas na een half uur. Uit gesprekken met betrokkenen blijkt het terrein van Honderdland 's avonds geen veilige plek meer te zijn en is er naast geluidsoverlast van koelmotoren etc. ook overlast van (Oost-Europese) chauffeurs die overal en nergens hun behoefte doen. Daarom stelde wij een rondvraag inzake overlast industrietrein Honderdland Maasdijk in de commissie bestuur.

2 comments

 1. Sinds ze op de Rijsenburgerweg volop aan het bouwen zijn. De Arckelweg afgesloten is en daarmee het ABC terrein niet bereikbaar is. Is het centrum van Poeldijk met de Jan Barendslaan een grote puinhoop geworden. Allemaal sluipverkeer wat andere wegen gaat zoeken. Daarnaast heb ik het idee dat buitenlandse chauffeurs nog verouderde routeplanners gebruiken. Je ziet vrachtwagens op de meest vreemde locaties proberen hun weg weer te vinden.

 2. Ik woon aan de Jan Barendselaan, aan het kruispunt met de Verburghlaan, en zi dagelijks verkeersopstopping.
  Enkele observaties: 1) het bord ‘verboden voor vrachtwagens’ met onderbord ‘150 m’ zorgt voor de verwarring, want dan denken ze ‘ik kan nog een klein stukje rechtdoor’. Dit bord is er echter alleen opdat het benzinestation bevorraad kan worden. Een onderbord ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’ ipv die ‘150 m’ zou dit al kunnen verhelpen.
  2) er hangt aan het stoplicht een reusachtig bord ‘doorgaand verkeer vrachtauto’s <-' . Maar wie er vreemd is ziet links een smal uitziend straatje en weet niet dat de bocht ruim genoeg is, ook als je op het voorsorteervak naar links staat. Daarom gaan veel buitenlandse vrachtauto's op het vak voor rechtdoor staan met knipper naar links, om zo de bocht ruim te kunnen nemen. Echter… dan wordt het stoplicht naar links nooit groen, want er staat niets op de lus! Resultaat: opstopping, en een chauffeur die uiteindelijk naar op goed geluk een keer gaat. Mogelijke oplossing: dat bord aan het stoplicht moet in meerdere talen (Engels, Pools…). En het zou helpen als er op het wegdek al een vrachtwagen stond geschilderd die linksaf gaat, dat spreekt in alle talen.
  Ik denk graag verder mee, want ik zit er dagelijks tegenaan te kijken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *