Home » Laatste nieuws » Druk bezochte politieke avond LPF-Westland met Thierry Baudet

Druk bezochte politieke avond LPF-Westland met Thierry Baudet

Druk bezochte politieke avond LPF-Westland met Thierry Baudet
Op donderdag 15 december jl. heeft de Lokale Politieke Federatie Westland weer een politieke avond georganiseerd. Hier hebben we weer gediscussieerd met de Westlanders. Speciale gast was Thierry Baudet. Thierry Baudet werd geboren in 1983. Hij promoveerde aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Baudet studeerde rechten en behaalde een bachelor graad Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde op 21 juni 2012 aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden, waar hij onder leiding van Paul Cliteur en Roger Scruton aan een proefschrift werkte over nationale identiteit, Europese eenwording, en multiculturalisme. Aan die universiteit was hij tevens als docent verbonden. In 2013 was hij als postdoc verbonden aan de Universiteit van Tilburg.

In het verleden publiceerde hij in het blad Mare. Ook schreef hij enige tijd een tweewekelijkse column in de Nederlandse krant NRC Handelsblad. Sindsdien is Baudet een bekende commentator en publicist en schreef acht boeken. Zijn voornaamste thema is de teloorgang van Europese natiestaten als gevolg van verdere Europese integratie en migratie van buiten Europa. Baudet was samen met Jan Roos één van de initiatiefnemers van het Oekraïne referendum van april dit jaar.

 

Nadat Theirry Baudet had uitgelegd waarom hij met het Forum voor Democratie aan de komende 2e Kamerverkiezingen zal deelnemen, werd er onder leiding van ons bestuurslid Cobie Gardien gediscussieerd met het panel en met de zaal. Het panel bestond naast Thierry Baudet uit fractievoorzitter Dave van der Meer en raadslid John Witkamp. Aan de hand van diverse stellingen werd ingegaan op de uitholling van de democratie en op de wijze waarop de gemeenteraden daar in Nederland mee te maken hebben. Ook de vraag of ongekozen bestuurslagen of instanties moeten blijven kwam aan de orde. Een van de onderwerpen was ook of net als in de landelijke politiek er tussentijds gemeenteraadsverkiezingen moesten worden gehouden. Zowel de zaal als het panel gaf aan daar behoefte aan te hebben. Thierry Baudet benadrukte nog eens dat daardoor de landelijke politiek minder sier kan maken met de lokale verkiezingen en het belang van lokale vertegenwoordiging verder vergroot zou worden. Uiteraard was men ook groot voorstander van de gekozen burgemeester. Het systeem zoals Nederland dat nu kent is achterhaald en leidt tot slechte verhoudingen in de gemeenteraden zoals bijvoorbeeld ook goed zichtbaar is in Westland. De zaal werd opgeroepen om in maart 2017 toch vooral niet op falende partijen zoals de VVD en D66 te gaan stemmen. Nu de regering ondersteund door een aantal oppositiepartijen besloten heeft de uitslag van het Oekraïne referendum te negeren heeft het laten zien niets op te hebben met directe democratie. Dit terwijl de burgers toch steeds mondiger worden.

Ook deze openbare politieke avond was weer een succes met boeiende stellingen en discussies met de zaal. Dank aan Thierry Baudet en het Forum voor Democratie voor de inspirerende bijdrage. Grote dank gaat uit naar onze fractiemedewerker Roel Valstar die de organisatie voor deze avond voor zijn rekening heeft genomen. We kijken al weer uit naar de volgende openbare politieke avond van 2017

Bestuur en fractie LPF-Westland

 

Check Also

Vragen aan college over situatie Esdoorn Naaldwijk

Vragen aan college over situatie Esdoorn Naaldwijk. Sinds begin 2015 is LPF-Westland betrokken geweest bij de situatie in de Esdoorn te Naaldwijk. Door hard en rigoureus optreden van burgemeester en politie is de situatie een kleine 2 jaar acceptabel geweest. Ook heeft de wijk een opknapbeurt gehad van verhuurder Vestia en werden huurders die zich niet goed gedroegen aangesproken op hun wangedrag. Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2016 is er door LPF-Westland gevraagd om het naastgelegen sportveldje van kunstgras te voorzien en de bosschages aan te pakken en zodoende de buurt nog aantrekkelijker te maken. Het college heeft dit in de begroting opgenomen maar tot nu toe zonder enig zichtbaar resultaat. Enige maanden geleden werden we door bewoners op de hoogte gesteld dat de camera's terug waren en dat de leefomgeving weer aan het afglijden was. In leeggekomen woningen worden veelal statushouders gehuisvest en autochtone bewoners verlaten de wijk. Helaas heeft dit de laatste weken geleid tot onacceptabele situaties waarbij vuilnis gewoon gedumpt wordt en het aanzicht weer Westland onwaardig geworden is. De gemeente ruimt de troep na een oproep van de wijkagent wel op maar dit is wat LPF-Westland betreft het paard achter de wagen spannen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *