Home » Laatste nieuws » Restitutie van extra gemaakte kosten voor een spoedaanvraag reisdocumenten

Restitutie van extra gemaakte kosten voor een spoedaanvraag reisdocumenten

Restitutie van extra gemaakte kosten voor een spoedaanvraag reisdocumenten

In de commissie EFO van 10 mei jl. heeft wethouder El Mokaddem na eerdere schriftelijke vragen van LPF-Westland aan het college, toegezegd dat inwoners die vanwege lange wachttijden extra kosten gemaakt hebben voor een spoedaanvraag van een reisdocument deze kosten van de gemeente terugkrijgen. Deze extra kosten moesten gemaakt geworden als gevolg van de lange wachttijden in maart en april jl. door Westlanders die op voorjaarsvakantie wilden. Zij werden geconfronteerd met de extra wachttijden voor een afspraak vanwege het verkeerd inschatten door het Klanten Contactcentrum van de gemeente over de hoeveelheid aanvragen voor reisdocumenten in die periode.

Op verzoek van LPF-Westland gaat de wethouder het restitueren van deze extra kosten communiceren op de gemeentepagina’s, houd hiervoor de lokale kranten goed in de gaten!

Namens de fractie van LPF-Westland,

John Witkamp
Raadslid

Check Also

Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen

Vanuit diversen mensen uit Wateringen krijgen wij dringende oproep om op een aantal plaatsen in Wateringen de verkeersveiligheid voor fietsers en met name schoolgaande jeugd snel te verbeteren. Bij de oversteekplaats Herenstraat /Oosteinde met de Kwaklaan ontstaan er dagelijks zeer gevaarlijke situaties waarbij honderden fietsers moeten oversteken. Het autoverkeer rijdt daar erg hard en kinderen staan lang te wachten voordat er overgestoken kan worden. Door de grote hoeveelheid van fietsers is er onvoldoende plaats en worden er levensgevaarlijke toeren uitgehaald om toch over te steken. Ook de rotonde bij de molen levert dagelijks veel problemen op voor alle verkeersdeelnemers. Vandaar de Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *