Home » Laatste nieuws » Restitutie van extra gemaakte kosten voor een spoedaanvraag reisdocumenten

Restitutie van extra gemaakte kosten voor een spoedaanvraag reisdocumenten

Restitutie van extra gemaakte kosten voor een spoedaanvraag reisdocumenten

In de commissie EFO van 10 mei jl. heeft wethouder El Mokaddem na eerdere schriftelijke vragen van LPF-Westland aan het college, toegezegd dat inwoners die vanwege lange wachttijden extra kosten gemaakt hebben voor een spoedaanvraag van een reisdocument deze kosten van de gemeente terugkrijgen. Deze extra kosten moesten gemaakt geworden als gevolg van de lange wachttijden in maart en april jl. door Westlanders die op voorjaarsvakantie wilden. Zij werden geconfronteerd met de extra wachttijden voor een afspraak vanwege het verkeerd inschatten door het Klanten Contactcentrum van de gemeente over de hoeveelheid aanvragen voor reisdocumenten in die periode.

Op verzoek van LPF-Westland gaat de wethouder het restitueren van deze extra kosten communiceren op de gemeentepagina’s, houd hiervoor de lokale kranten goed in de gaten!

Namens de fractie van LPF-Westland,

John Witkamp
Raadslid

Check Also

Vragen aan college over situatie Esdoorn Naaldwijk

Vragen aan college over situatie Esdoorn Naaldwijk. Sinds begin 2015 is LPF-Westland betrokken geweest bij de situatie in de Esdoorn te Naaldwijk. Door hard en rigoureus optreden van burgemeester en politie is de situatie een kleine 2 jaar acceptabel geweest. Ook heeft de wijk een opknapbeurt gehad van verhuurder Vestia en werden huurders die zich niet goed gedroegen aangesproken op hun wangedrag. Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2016 is er door LPF-Westland gevraagd om het naastgelegen sportveldje van kunstgras te voorzien en de bosschages aan te pakken en zodoende de buurt nog aantrekkelijker te maken. Het college heeft dit in de begroting opgenomen maar tot nu toe zonder enig zichtbaar resultaat. Enige maanden geleden werden we door bewoners op de hoogte gesteld dat de camera's terug waren en dat de leefomgeving weer aan het afglijden was. In leeggekomen woningen worden veelal statushouders gehuisvest en autochtone bewoners verlaten de wijk. Helaas heeft dit de laatste weken geleid tot onacceptabele situaties waarbij vuilnis gewoon gedumpt wordt en het aanzicht weer Westland onwaardig geworden is. De gemeente ruimt de troep na een oproep van de wijkagent wel op maar dit is wat LPF-Westland betreft het paard achter de wagen spannen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *