Home » Laatste nieuws » Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen

Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen

Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen

Vanuit diversen mensen uit Wateringen krijgen wij dringende oproep om op een aantal plaatsen in Wateringen de verkeersveiligheid voor fietsers en met name schoolgaande jeugd snel te verbeteren. Bij de oversteekplaats Herenstraat /Oosteinde  met de Kwaklaan ontstaan er dagelijks zeer gevaarlijke situaties waarbij honderden fietsers moeten oversteken. Het autoverkeer rijdt daar erg hard en kinderen staan lang te wachten voordat er overgestoken kan worden. Door de grote hoeveelheid van fietsers is er onvoldoende plaats en worden er levensgevaarlijke toeren uitgehaald om toch over te steken. Ook de rotonde bij de molen levert dagelijks veel problemen op voor alle verkeersdeelnemers. Vandaar de Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen.

Dit brengt de fractie van LPF-Westland tot de volgende vragen:

  • Herkent de wethouder de aangegeven verkeersproblematiek in de kern Wateringen en met name in de genoemde gebieden?
  • Kan de wethouder kijken of er op korte termijn maatregelen genomen kunnen worden om de verkeersveiligheid van met name de schoolgaande jeugd te verbeteren?
  • Zijn er al plannen in het kader van de school en thuisroutes voor deze gebieden in Wateringen, zo ja wanneer kunnen deze uitgevoerd worden?
  • Is de wethouder bereidt indien de genoemde plaatsen nog niet in de school en thuisroutes is opgenomen om dit op korte termijn alsnog te organiseren?

Namens de Fractie LPF-Westland

Peter Voskamp

Check Also

Bedrijfsbezoek fractie aan “Van der Ende groep” Maasdijk

Bedrijfsbezoek fractie aan “Van der Ende groep” Maasdijk. Op vrijdag 2 juni jl. was een afvaardiging van de fractie van LPF-Westland te gast bij de “Van der Ende groep” in Maasdijk. Dat dit bedrijf meer doet dan het leveren, repareren en reviseren van pompen werd ons duidelijk tijdens een presentatie over het begin van het bedrijf in 1985 tot heden. Ton van der Kooij, commercieel technisch adviseur en Piet van den Ende, directeur van de “Van der Ende groep” vertelden boeiend over de groei van het bedrijf dat niet alleen pompen, maar ook o.a. elektromotoren, frequentieregelaars, vertragingsmotoren, kleppen en ventilatoren verkoopt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *