Home » Laatste nieuws » Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen

Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen

Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen

Vanuit diversen mensen uit Wateringen krijgen wij dringende oproep om op een aantal plaatsen in Wateringen de verkeersveiligheid voor fietsers en met name schoolgaande jeugd snel te verbeteren. Bij de oversteekplaats Herenstraat /Oosteinde  met de Kwaklaan ontstaan er dagelijks zeer gevaarlijke situaties waarbij honderden fietsers moeten oversteken. Het autoverkeer rijdt daar erg hard en kinderen staan lang te wachten voordat er overgestoken kan worden. Door de grote hoeveelheid van fietsers is er onvoldoende plaats en worden er levensgevaarlijke toeren uitgehaald om toch over te steken. Ook de rotonde bij de molen levert dagelijks veel problemen op voor alle verkeersdeelnemers. Vandaar de Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen.

Dit brengt de fractie van LPF-Westland tot de volgende vragen:

  • Herkent de wethouder de aangegeven verkeersproblematiek in de kern Wateringen en met name in de genoemde gebieden?
  • Kan de wethouder kijken of er op korte termijn maatregelen genomen kunnen worden om de verkeersveiligheid van met name de schoolgaande jeugd te verbeteren?
  • Zijn er al plannen in het kader van de school en thuisroutes voor deze gebieden in Wateringen, zo ja wanneer kunnen deze uitgevoerd worden?
  • Is de wethouder bereidt indien de genoemde plaatsen nog niet in de school en thuisroutes is opgenomen om dit op korte termijn alsnog te organiseren?

Namens de Fractie LPF-Westland

Peter Voskamp

Check Also

Rondvraag inzake overlast industrietrein Honderdland Maasdijk.

Afgelopen weekend is de fractie van LPF-Westland op de hoogte gesteld van een mishandeling die vrijdag 15 september jl. heeft plaatsgevonden op bedrijventerrein Honderdland in Maasdijk. Een vrouw is daar zonder verdere aanleiding mishandeld door een tweetal Oost-Europese dames en haar (jonge) dochter was daar getuige van. Een ambulance was snel ter plaatse en het slachtoffer kon ter plekke geholpen worden. De politie kwam pas na een half uur. Uit gesprekken met betrokkenen blijkt het terrein van Honderdland 's avonds geen veilige plek meer te zijn en is er naast geluidsoverlast van koelmotoren etc. ook overlast van (Oost-Europese) chauffeurs die overal en nergens hun behoefte doen. Daarom stelde wij een rondvraag inzake overlast industrietrein Honderdland Maasdijk in de commissie bestuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *