Home » Laatste nieuws » Rondvraag inzake overlast industrietrein Honderdland Maasdijk.

Rondvraag inzake overlast industrietrein Honderdland Maasdijk.

Rondvraag inzake overlast industrieterrein Honderdland Maasdijk

Afgelopen weekend is de fractie van LPF-Westland op de hoogte gesteld van een mishandeling die vrijdag 15 september jl. heeft plaatsgevonden op bedrijventerrein Honderdland in Maasdijk. Een vrouw is daar zonder verdere aanleiding mishandeld door een tweetal Oost-Europese dames en haar (jonge) dochter was daar getuige van. Een ambulance was snel ter plaatse en het slachtoffer kon ter plekke geholpen worden. De politie kwam pas na een half uur. Uit gesprekken met betrokkenen blijkt het terrein van Honderdland ’s avonds geen veilige plek meer te zijn en is er naast geluidsoverlast van koelmotoren etc. ook overlast van (Oost-Europese) chauffeurs die overal en nergens hun behoefte doen. Daarom stelde wij een rondvraag inzake overlast industrietrein Honderdland Maasdijk in de commissie bestuur.

Onze vragen :

  1. Is de burgemeester op de hoogte gesteld van de mishandeling en welke stappen heeft
    de politie gezet om de twee daders op te sporen (duidelijk signalement beschikbaar).
  1. Welke afspraken zijn er gemaakt met de diverse ondernemers op Honderdland om de
    openbare veiligheid (overdag en ’s nachts) te waarborgen?
  1. Zijn er eerdere mishandelingen binnen hetzelfde gebied bekend?

Namens LPF Westland,

Dave van der Meer

Check Also

Bedrijfsbezoek fractie aan “Van der Ende groep” Maasdijk

Bedrijfsbezoek fractie aan “Van der Ende groep” Maasdijk. Op vrijdag 2 juni jl. was een afvaardiging van de fractie van LPF-Westland te gast bij de “Van der Ende groep” in Maasdijk. Dat dit bedrijf meer doet dan het leveren, repareren en reviseren van pompen werd ons duidelijk tijdens een presentatie over het begin van het bedrijf in 1985 tot heden. Ton van der Kooij, commercieel technisch adviseur en Piet van den Ende, directeur van de “Van der Ende groep” vertelden boeiend over de groei van het bedrijf dat niet alleen pompen, maar ook o.a. elektromotoren, frequentieregelaars, vertragingsmotoren, kleppen en ventilatoren verkoopt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *