Home » Laatste nieuws » Rondvragen inzake overlast Tollenspark ‘s-Gravenzande

Rondvragen inzake overlast Tollenspark ‘s-Gravenzande

Rondvragen inzake overlast Tollenspark ‘s-Gravenzande

De fractie van LPF-Westland heeft klachten ontvangen van omwonenden van het Tollenspark in ‘s-Gravenzande inzake overlast veroorzaakt door een groep jongeren in de leeftijd van 13-18 jaar. In de verschillende speeltuintjes is het een rommeltje en er worden regelmatig flessen bier kapot gegooid. Tevens geven de bewoners aan dat er drugs gebruikt wordt in het Tollenspark. Tijdens het maken van de foto’s viel het ons op dat de prullenbak wel gebruikt wordt maar niet tijdig wordt geleegd door de gemeente.

Onze vragen :

 1. Is de portefeuillehouder bekend met de overlast in het Tollenspark?
 2. Kunnen de boa’s en/of de politie het Tollenspark vaker bezoeken tijdens de
  surveillance en de aanwezige jongeren aanspreken op hun gedrag?
 3. Hoe vaak worden de vuilnisbakken geleegd in het Tollenspark?
 4. Is deze groep dezelfde groep die ook in andere delen van ‘s-Gravenzande voor
  overlast zorgt?
 5. Ziet het college een verband tussen toename van overlast en de sanering van het
  jongerenwerk?

Namens LPF Westland,

Dave van der Meer
Herman Dekkers

Check Also

Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen

Vanuit diversen mensen uit Wateringen krijgen wij dringende oproep om op een aantal plaatsen in Wateringen de verkeersveiligheid voor fietsers en met name schoolgaande jeugd snel te verbeteren. Bij de oversteekplaats Herenstraat /Oosteinde met de Kwaklaan ontstaan er dagelijks zeer gevaarlijke situaties waarbij honderden fietsers moeten oversteken. Het autoverkeer rijdt daar erg hard en kinderen staan lang te wachten voordat er overgestoken kan worden. Door de grote hoeveelheid van fietsers is er onvoldoende plaats en worden er levensgevaarlijke toeren uitgehaald om toch over te steken. Ook de rotonde bij de molen levert dagelijks veel problemen op voor alle verkeersdeelnemers. Vandaar de Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *