Home » Laatste nieuws » Rondvragen inzake overlast Tollenspark ‘s-Gravenzande

Rondvragen inzake overlast Tollenspark ‘s-Gravenzande

Rondvragen inzake overlast Tollenspark ‘s-Gravenzande

De fractie van LPF-Westland heeft klachten ontvangen van omwonenden van het Tollenspark in ‘s-Gravenzande inzake overlast veroorzaakt door een groep jongeren in de leeftijd van 13-18 jaar. In de verschillende speeltuintjes is het een rommeltje en er worden regelmatig flessen bier kapot gegooid. Tevens geven de bewoners aan dat er drugs gebruikt wordt in het Tollenspark. Tijdens het maken van de foto’s viel het ons op dat de prullenbak wel gebruikt wordt maar niet tijdig wordt geleegd door de gemeente.

Onze vragen :

 1. Is de portefeuillehouder bekend met de overlast in het Tollenspark?
 2. Kunnen de boa’s en/of de politie het Tollenspark vaker bezoeken tijdens de
  surveillance en de aanwezige jongeren aanspreken op hun gedrag?
 3. Hoe vaak worden de vuilnisbakken geleegd in het Tollenspark?
 4. Is deze groep dezelfde groep die ook in andere delen van ‘s-Gravenzande voor
  overlast zorgt?
 5. Ziet het college een verband tussen toename van overlast en de sanering van het
  jongerenwerk?

Namens LPF Westland,

Dave van der Meer
Herman Dekkers

Check Also

Bedrijfsbezoek fractie aan “Van der Ende groep” Maasdijk

Bedrijfsbezoek fractie aan “Van der Ende groep” Maasdijk. Op vrijdag 2 juni jl. was een afvaardiging van de fractie van LPF-Westland te gast bij de “Van der Ende groep” in Maasdijk. Dat dit bedrijf meer doet dan het leveren, repareren en reviseren van pompen werd ons duidelijk tijdens een presentatie over het begin van het bedrijf in 1985 tot heden. Ton van der Kooij, commercieel technisch adviseur en Piet van den Ende, directeur van de “Van der Ende groep” vertelden boeiend over de groei van het bedrijf dat niet alleen pompen, maar ook o.a. elektromotoren, frequentieregelaars, vertragingsmotoren, kleppen en ventilatoren verkoopt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *