Home » Laatste nieuws » Vergoeden val-airbag senioren door gemeente

Vergoeden val-airbag senioren door gemeente

Vergoeden val-airbag senioren door gemeente

Iedere dag sterven gemiddeld tien senioren in Nederland als gevolg van een valpartij. Dit zijn er meer dan er omkomen in het verkeer. Het is bekend dat een val vaak grote gevolgen kan hebben. Een op de vier ouderen die een heup breken, overlijdt aan de gevolgen daarvan. Jaarlijks worden er ruim 25.000 heupprotheses geplaatst.Door de vergrijzing en omdat door het sluiten van de verzorgingshuizen senioren langer thuis wonen, zullen deze aantallen waarschijnlijk alleen nog maar verder stijgen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de zelfstandig wonende ouderen bang is om te vallen en bijna veertig procent van de ouderen activiteiten vermijdt vanwege val angst. Als de val-airbag ook helpt om deze forse percentages te laten dalen is dat nog een reden om gebruik te maken van dit hulpmiddel.

De TU in Delft heeft een val-airbag voor senioren ontwikkeld. De val-airbag, die vanaf december a.s. te koop is, zorgt niet alleen voor een zachte landing maar alarmeert ook automatisch de zorgprofessional en eventuele mantelzorger. LPF-Westland is van mening dat de val-airbag als deze niet voor de verzekering wordt vergoed op indicatie vanuit de WMO moet worden verstrekt.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met de hier omschreven problematiek?
  1. Is het college bekend met de valairbag?
  1. Is het college bereidt de valairbag toe te voegen aan de lijst hulpmiddelen bij de verstrekkingen in het kader van de WMO?

 

Wij verzoeken het college de vragen uiterlijk binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Namens de fractie van LPF-Westland,

Dave van Koppen
André van der Meer

Check Also

Rondvraag inzake overlast industrietrein Honderdland Maasdijk.

Afgelopen weekend is de fractie van LPF-Westland op de hoogte gesteld van een mishandeling die vrijdag 15 september jl. heeft plaatsgevonden op bedrijventerrein Honderdland in Maasdijk. Een vrouw is daar zonder verdere aanleiding mishandeld door een tweetal Oost-Europese dames en haar (jonge) dochter was daar getuige van. Een ambulance was snel ter plaatse en het slachtoffer kon ter plekke geholpen worden. De politie kwam pas na een half uur. Uit gesprekken met betrokkenen blijkt het terrein van Honderdland 's avonds geen veilige plek meer te zijn en is er naast geluidsoverlast van koelmotoren etc. ook overlast van (Oost-Europese) chauffeurs die overal en nergens hun behoefte doen. Daarom stelde wij een rondvraag inzake overlast industrietrein Honderdland Maasdijk in de commissie bestuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *