Home » Laatste nieuws » Vragen aan college inzake vakantievierende asielzoekers

Vragen aan college inzake vakantievierende asielzoekers

Vragen aan college inzake vakantievierende asielzoekers

Naar aanleiding van berichten in de media over asielzoekers die in eigen land vakantie vieren wil de fractie van LPF-Westland laten onderzoeken of dit ook het geval is bij statushouders/asielzoekers die in Westland wonen. Het is niet geloofwaardig dat deze personen, die hun land zijn ontvlucht omdat het er onveilig is, na het krijgen van een verblijfsvergunning teruggaan om vakantie te vieren. Mocht dit zo zijn met statushouders/asielzoekers die in Westland wonen dan moet onderzocht worden of de verblijfsvergunning kan worden ingetrokken en de frauderende asielzoeker kan worden uitgezet.

Onze vragen:
1. Is er bij gemeente Westland bekend of statushouders/asielzoekers vakantie vieren in het onveilige land van herkomst?

2. Is het college bereid om onderzoek te doen naar de vakantiebestemming van statushouders/asielzoekers?

3. Is het college het eens met de fractie van LPF-Westland dat statushouders/asielzoekers die in hun onveilige land vakantie vieren ten onrechte gebruik maken van een uitkering en een woning bezet houden?

4. Over welke wettelijke mogelijkheden beschikt het college om deze onwenselijke situatie aan te pakken?

Namens LPF-Westland,
Dave van der Meer

Check Also

Bedrijfsbezoek fractie aan “Van der Ende groep” Maasdijk

Bedrijfsbezoek fractie aan “Van der Ende groep” Maasdijk. Op vrijdag 2 juni jl. was een afvaardiging van de fractie van LPF-Westland te gast bij de “Van der Ende groep” in Maasdijk. Dat dit bedrijf meer doet dan het leveren, repareren en reviseren van pompen werd ons duidelijk tijdens een presentatie over het begin van het bedrijf in 1985 tot heden. Ton van der Kooij, commercieel technisch adviseur en Piet van den Ende, directeur van de “Van der Ende groep” vertelden boeiend over de groei van het bedrijf dat niet alleen pompen, maar ook o.a. elektromotoren, frequentieregelaars, vertragingsmotoren, kleppen en ventilatoren verkoopt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *