Home » Laatste nieuws » Vragen aan college inzake vakantievierende asielzoekers

Vragen aan college inzake vakantievierende asielzoekers

Vragen aan college inzake vakantievierende asielzoekers

Naar aanleiding van berichten in de media over asielzoekers die in eigen land vakantie vieren wil de fractie van LPF-Westland laten onderzoeken of dit ook het geval is bij statushouders/asielzoekers die in Westland wonen. Het is niet geloofwaardig dat deze personen, die hun land zijn ontvlucht omdat het er onveilig is, na het krijgen van een verblijfsvergunning teruggaan om vakantie te vieren. Mocht dit zo zijn met statushouders/asielzoekers die in Westland wonen dan moet onderzocht worden of de verblijfsvergunning kan worden ingetrokken en de frauderende asielzoeker kan worden uitgezet.

Onze vragen:
1. Is er bij gemeente Westland bekend of statushouders/asielzoekers vakantie vieren in het onveilige land van herkomst?

2. Is het college bereid om onderzoek te doen naar de vakantiebestemming van statushouders/asielzoekers?

3. Is het college het eens met de fractie van LPF-Westland dat statushouders/asielzoekers die in hun onveilige land vakantie vieren ten onrechte gebruik maken van een uitkering en een woning bezet houden?

4. Over welke wettelijke mogelijkheden beschikt het college om deze onwenselijke situatie aan te pakken?

Namens LPF-Westland,
Dave van der Meer

Check Also

Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen

Vanuit diversen mensen uit Wateringen krijgen wij dringende oproep om op een aantal plaatsen in Wateringen de verkeersveiligheid voor fietsers en met name schoolgaande jeugd snel te verbeteren. Bij de oversteekplaats Herenstraat /Oosteinde met de Kwaklaan ontstaan er dagelijks zeer gevaarlijke situaties waarbij honderden fietsers moeten oversteken. Het autoverkeer rijdt daar erg hard en kinderen staan lang te wachten voordat er overgestoken kan worden. Door de grote hoeveelheid van fietsers is er onvoldoende plaats en worden er levensgevaarlijke toeren uitgehaald om toch over te steken. Ook de rotonde bij de molen levert dagelijks veel problemen op voor alle verkeersdeelnemers. Vandaar de Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *