Home » Laatste nieuws » Vragen aan college over situatie Esdoorn Naaldwijk

Vragen aan college over situatie Esdoorn Naaldwijk

Vragen aan college over situatie Esdoorn Naaldwijk

Sinds begin 2015 is LPF-Westland betrokken geweest bij de situatie in de Esdoorn te Naaldwijk. Door hard en rigoureus optreden van burgemeester en politie is de situatie een kleine 2 jaar acceptabel geweest. Ook heeft de wijk een opknapbeurt gehad van verhuurder Vestia en werden huurders die zich niet goed gedroegen aangesproken op hun wangedrag. Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2016 is er door LPF-Westland gevraagd om het naastgelegen sportveldje van kunstgras te voorzien en de bosschages aan te pakken en zodoende de buurt nog aantrekkelijker te maken. Het college heeft dit in de begroting opgenomen maar tot nu toe zonder enig zichtbaar resultaat. Enige maanden geleden werden we door bewoners op de hoogte gesteld dat de camera’s terug waren en dat de leefomgeving weer aan het afglijden was. In leeggekomen woningen worden veelal statushouders gehuisvest en autochtone bewoners verlaten de wijk. Helaas heeft dit de laatste weken geleid tot onacceptabele situaties waarbij vuilnis gewoon gedumpt wordt en het aanzicht weer Westland onwaardig geworden is. De gemeente ruimt de troep na een oproep van de wijkagent wel op maar dit is wat LPF-Westland betreft het paard achter de wagen spannen.

Statushouders moeten begeleid worden door vluchtelingenwerk en Vitis Westland en ook Vestia heeft hierin een taak als verhuurder. Helaas hebben wij al in een eerder geval in Duiventorenstraat in Naaldwijk geconstateerd dat deze 3 instanties alleen op hun eigen ‘eiland’ werken met als gevolg aanhoudende c.q. toenemende overlast en geen oplossingen voor de omwonenden die dagelijks deze overlast ervaren. Overigens heeft LPF-Westland al eerder gewaarschuwd voor dit soort overlastsituaties aangezien we dit in de jaren 70 en 80 ook volop hebben gezien in de grote steden. Het dicht bij elkaar huisvesten van vele nieuwkomers  is kansloos en een gevolg van struisvogelpolitiek waar het Westlandse gemeentebestuur zich dus ook schuldig aan maakt en waarvan steeds meer Westlanders dagelijks de overlast ervaren.

Onze vragen :

 1. Klopt het dat er budget is vrijgemaakt in de begroting om de openbare ruimte bij Esdoorn te
  Naaldwijk verbeteren?
 2. Waarom is dit nog niet gebeurd en wanneer kunnen we een en ander verwachten?
 3. Is het college bekend met de huidige, onacceptabele (zie foto’s), situatie in de Esdoorn?
 4. Is het college het met LPF-Westland eens dat we dit niet mogen accepteren?
 5. Aangezien het dumpen van afval al langer speelt zou het mogelijk moeten zijn om de
  veroorzakers op te sporen en aan te spreken c.q. te bekeuren voor hun gedrag. Kan de wijk
  agent hier een rol in spelen?
 1. Hoeveel statushouders zijn er in/rond de Esdoorn gehuisvest in de jaren 2015, 2016
  en 2017?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de gestelde termijn.

Namens de fractie van LPF Westland.
Dave van der Meer

Check Also

Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen

Vanuit diversen mensen uit Wateringen krijgen wij dringende oproep om op een aantal plaatsen in Wateringen de verkeersveiligheid voor fietsers en met name schoolgaande jeugd snel te verbeteren. Bij de oversteekplaats Herenstraat /Oosteinde met de Kwaklaan ontstaan er dagelijks zeer gevaarlijke situaties waarbij honderden fietsers moeten oversteken. Het autoverkeer rijdt daar erg hard en kinderen staan lang te wachten voordat er overgestoken kan worden. Door de grote hoeveelheid van fietsers is er onvoldoende plaats en worden er levensgevaarlijke toeren uitgehaald om toch over te steken. Ook de rotonde bij de molen levert dagelijks veel problemen op voor alle verkeersdeelnemers. Vandaar de Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *