Home » Laatste nieuws » Vreemde versmalling Arckelweg Poeldijk levert gevaar op

Vreemde versmalling Arckelweg Poeldijk levert gevaar op

Vreemde versmalling Arckelweg Poeldijk levert gevaar op

In de afgelopen weken zijn er wegwerkzaamheden verricht aan de Arckelweg te Poeldijk ter hoogte van de rotonde bij bedrijventerrein ABC-Westland. De weg werd opgebroken en er was een tekstkar te zien met de tekst dat de weg tot 18 augustus jl. zou zijn afgesloten. Naarmate de werkzaamheden vorderde en er rond 14 augustus contouren zichtbaar werd wat de werkzaamheden als resultaat zouden opleveren, werd duidelijk zichtbaar dat het weggedeelte voor het (vracht) autoverkeer er smaller uitzag dan voorheen. Deze vreemde versmalling Arckelweg Poeldijk levert gevaar op.

Bij nameten van het wegdeel blijkt nu dat deze versmald is van de bestaande 7.20 mtr naar 6 mtr. Gezien de hoeveelheid vrachtverkeer wat vanuit Monster via de “Paul Captijnlaan” richting Wateringen/A4 gaat en de hoeveelheid vervoersbewegingen van- en naar het ABC-Westland terrein, een vreemde optie. Immers de vrachtwagens mogen een voorgeschreven maximumbreedte hebben van 2,55 meter en 2,60 bij geconditioneerd vervoer, wat de kans op ongevallen bij een dergelijke versmalling doet toenemen.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

  1. Kan de wethouder aangeven waarvoor er voor dergelijke rigoureuze versmalling van het wegdeel bij de Arckelweg in Poeldijk is besloten en wat de kosten van deze operatie zijn geweest?
  2. Is er vooraf overleg geweest met de transportsector in Westland in het algemeen en met de directie van ABC-Westland in het bijzonder over deze wegversmalling?
  3. Wat gaat het college doen indien blijkt dat deze versmalling ongevallen met zich mee gaat brengen?

Namens LPF Westland,

Peter Voskamp
John Witkamp

Check Also

Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen

Vanuit diversen mensen uit Wateringen krijgen wij dringende oproep om op een aantal plaatsen in Wateringen de verkeersveiligheid voor fietsers en met name schoolgaande jeugd snel te verbeteren. Bij de oversteekplaats Herenstraat /Oosteinde met de Kwaklaan ontstaan er dagelijks zeer gevaarlijke situaties waarbij honderden fietsers moeten oversteken. Het autoverkeer rijdt daar erg hard en kinderen staan lang te wachten voordat er overgestoken kan worden. Door de grote hoeveelheid van fietsers is er onvoldoende plaats en worden er levensgevaarlijke toeren uitgehaald om toch over te steken. Ook de rotonde bij de molen levert dagelijks veel problemen op voor alle verkeersdeelnemers. Vandaar de Rondvraag commissie Ruimte betreffende verkeerssituatie in Wateringen.

One comment

  1. Ik ben juist heel blij met de versmalling van de arckelweg het vrachtverkeer wordt hierdoor gedwongen om rustig te rijden alleen jammer dat niet de hele arckelweg smaller is geworden dan zouden onze kinderen ook een klein beetje veiliger naar verburgh kunnen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *