Home » Vereniging » Beleidsplan/Financiën

Beleidsplan/Financiën

BELEIDSPLAN:
Voor de periode 2014-2018 heeft onze vereniging een “Beleidsplan” geschreven waarin alle relevante zaken voor deze periode beschreven staan.
U kunt het beleidsplan voor de periode 2014-2018 downloaden via onderstaande button  in pdf-formaat

Beleidsplan 2014-2018

BELONINGSBELEID:
Bestuursleden en vrijwilligers zullen geheel onbezoldigd functioneren zal er tevens geen sprake zijn van vacatiegelden of andere vergoedingen.

DOELSTELLING VAN DE VERENIGING:
De vereniging heeft ten doel de burgers van Westland intensief te betrekken bij en te laten participeren in allerhande vormen van openbaar bestuur en maatschappelijke organisaties en middels een federatieve wijze van politiek een stem te geven in Westland. Hierbij is een terugkeer naar de menselijke maat een noodzakelijke voorwaarde. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door de politieke en maatschappelijke ideeën en opvattingen van wijlen Pim Fortuyn, neergelegd in zijn talrijke boeken en geschriften, tot uitgangspunt te nemen voor het handelen als lokale politieke vereniging. De inwoners van Westland regelmatig haar opvattingen en gedachten onder de aandacht te brengen. Het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van gemeenteraad en andere voor Westland van belang zijnde organen. Naar vermogen bevorderen van de verkiezing van de gestelde kandidaten en het bevorderen en ondersteunen van de verkiezing van kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad en andere voor Westland van belang zijnde organen. Het vastleggen van haar concrete doelstellingen in het verkiezingsprogramma en het houden van ledenvergaderingen. Het jaarlijks organiseren van een openbare bijeenkomst, waarin de politieke situatie in Westland zal worden toegelicht. Alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

ACTIVITEITEN:
In maart 2014 zijn de verkiezingen geweest waarbij LPF-Westland wederom 5,5% aan stemmen heeft gewonnen.
Op 22 juni 2016 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden en de openbare politieke avond zal eind 2016 worden georganiseerd.

FINANCIELE VERANTWOORDING:
Op deze pagina kunt u de financiële verantwoording vinden over het laatste boekjaar 2015.
U kunt dit inzien door het verslag via onderstaande button te downloaden in pdf-formaat.

Financiele verantwoording 2015