LPF Westland stelt met CDA collegevragen over openstellingsregels sportscholen.

LPF Westland stelt met CDA collegevragen over openstellingsregels sportscholen.

De coronaregels voor sportscholen aan de openbare zijn verruimd is naar 1 augustus 2020 en op eigen terrein naar 1 september 2020, maar hier hebben de sportschoolhouders, maar ook de sporters niet lang plezier van. De sportscholen zijn van nature niet ingericht op de 1,5 meter-maatregel en verliezen hierdoor veel sportruimte, waardoor er veel minder sporters tegelijk naar binnen kunnen om te sporten. Door het verplicht weghalen van deze buitensportfaciliteiten worden ook de sporters getroffen, omdat veel sportscholen nu werken met reserveringen, waar zonder aanleuntenten minder mensen gebruik van kunnen maken, terwijl zij wel betalen voor een abonnement. Vandaar dat de fracties van LPF Westland en het CDA hier collegevragen over hebben gesteld:

ART 42 VRAGEN INZAKE SPORTSCHOLEN

De fractie van CDA Westland heeft het collegevragen gesteld met betrekking de buitensportfaciliteiten bij de sportscholen. Voor de goede orde, dit waren de vragen:

•     Is het mogelijk de sportscholen, net als de terrassen in Westland, vrijstelling te
      geven tot in ieder geval 1 september om de tijdelijke sportvoorzieningen te
          behouden om te kunnen sporten, of deze nu op eigen terrein staan of niet?

•        Wilt u in gesprek gaan met de sportschoolhouders om te kijken hoe na die tijd alle
          mensen kunnen blijven sporten?

Uw reactie hierop gaat ons niet ver genoeg. Het is prettig dat men niet alles direct heeft hoeven weghalen en dit voor de openbare weg verruimd is naar 1 augustus 2020 en op eigen terrein naar 1 september 2020, maar hier hebben de sportschoolhouders, maar ook de sporters niet lang plezier van. De sportscholen zijn van nature niet ingericht op de 1,5 meter-maatregel en verliezen hierdoor veel sportruimte, waardoor er veel minder sporters tegelijk naar binnen kunnen om te sporten. Door het verplicht weghalen van deze buitensportfaciliteiten worden ook de sporters getroffen, omdat veel sportscholen nu werken met reserveringen, waar zonder aanleuntenten minder mensen gebruik van kunnen maken, terwijl zij wel betalen voor een abonnement.

Dit brengt de fracties van LPF Westland en CDA Westland tot de volgende vragen:

  • Is het College het met ons eens dat door de coronamaatregelen de sportscholen goede buitensportfaciliteiten hebben aangeboden?
  • Is het College met ons eens dat hierdoor de mensen weer aan hun fysieke gezondheid konden gaan werken waardoor men meer genegen was zich aan de noodmaatregelen te houden?
  • · Zou u willen overwegen de buitensportfaciliteiten op eigen terreinen zonder vergunning toe te staan zolang de 1,5 meter-maatregel nog geldt? Indien het antwoord hierop nee is; waarom niet?
  • Indien uw antwoord op voorgaande vraag negatief is, dient voor deze aanleuntenten, die vooralsnog van tijdelijke aard zijn, dan dezelfde vergunningsaanvraag doorlopen te worden als vaste bouwwerken?
  • · Zou u willen overwegen de deadline van 1 augustus voor de aanleuntenten die niet op eigen terrein staan te verplaatsen en in gesprek gaan met sportscholen die sportfaciliteiten in de weg hebben staan om te bezien of dit anders kan?

Wij verzoeken u deze te vragen vanwege de deadline met grote spoed te beantwoorden in plaats van het binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fracties van

LPF Westland           CDA Westland

Hugo van Velden      Janice de Jong