Omwonenden van Polenhotel aan de Tiendweg moeten inspraak krijgen

Omwonenden van Polenhotel aan de Tiendweg moeten inspraak krijgen

Het leegstaande pand van tuinbouwadviesbureau AAB aan de Naaldwijkse Tiendweg staat op de nominatie om arbeidsmigranten te huisvesten. Daarvoor is bij de gemeente een aanvraag gedaan. LPF Westland wil daarom van het college van B&W weten of die zich gaat houden aan het geldende protocol voor dit soort gevallen. Daarvoor hebben Dave van der Meer en Peter Voskamp schriftelijke vragen gesteld.

 Eén ding benadrukken beide aanvragers meteen: ‘We zijn niet op voorhand tegen’, zegt Peter Voskamp. ‘We begrijpen ook wel dat de tuinbouw in Westland vooral draait op arbeidsmigranten. Het clusteren van een groot aantal tuinbouwmedewerkers op één plek kan gemakkelijk tot problemen leiden. En die willen we vóór zijn. Daarom is het belangrijk dat er naar de omwonenden wordt geluisterd.’

Vooraf communiceren

Het gaat om het kantoorpand aan de Naaldwijkse Tiendweg 18 waar voorheen tuinbouwadviesbureau AAB was gevestigd. Het gebouw heeft een verhuurbare oppervlakte van bijna 800 vierkante meter. LPF Westland ziet graag dat er bij grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten vooraf wordt gecommuniceerd met de buurt, om draagvlak te verkrijgen.

 Voskamp: ‘Op die manier stel je omwonenden vooraf in de gelegenheid om eventuele zorgen kenbaar te maken. De aanvrager kan dan daarop inspelen.’ LPF Westland wil concreet van de gemeente weten of de aanvrager wordt gehouden aan het protocol. De vragen van de derde partij van Westland zijn inmiddels in behandeling genomen.