Rondvraag commissie bestuur van 8 februari 2018 betreffende de organisatie van feestweken Westland

Rondvraag commissie bestuur van 8 februari 2018 betreffende de organisatie van feestweken Westland

De fractie van LPF Westland is de afgelopen weken benaderd door meerdere organisatoren van de Westlandse feestweken. In de media komen er allerlei artikelen over de feestweken en mogelijke inperkingen op die feestweken terwijl de organisatoren en horeca officieel van niets weten. Opmerkelijk is overigens het feit dat er uit de evaluaties van de laatste 10 jaar nooit naar voren is gekomen dat de feestweken te massaal waren. Slechts na een losse opmerking van de vorige burgemeester moet opeens het roer om. Op welke cijfermatige onderbouw men zich baseert is ons overigens een raadsel!

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1.Kan het college toezeggen om op korte termijn met de diverse organisatoren en horeca om de tafel te gaan zitten en dan goede afspraken te maken alvorens te communiceren met de media?

2.De vergunningsaanvraag moet voor 1 oktober ingediend worden terwijl de vergunning vaak pas daags voor het evenement wordt afgegeven. De raad heeft hier in het verleden al meerdere malen aandacht voor gevraagd. Kan het college de toezegging doen dat de vergunning ruim op tijd wordt afgegeven? 

3. Kan de gemeente toezeggingen doen dat de bestaande feestlocaties, net zoals in de vorige edities, onveranderd blijven?

Namens de Fractie LPF Westland,

Dave van der Meer