Rondvraag commissie Ruimte 6 februari 2018 namens de fractie van LPF Westland betreffende aankomende werkzaamheden N 211/ Nieuweweg Poeldijk.

Rondvraag commissie Ruimte 6 februari 2018 namens de fractie van LPF Westland betreffende aankomende werkzaamheden N 211/ Nieuweweg Poeldijk.

Zeer binnenkort, maart 2018 wordt gestart met de verbetering/ vernieuwing van de N 211 / Nieuweweg Poeldijk. De N211 moet een zeer innovatieve weg worden voorzien van nieuwe en vooruitstrevende technologieën en moet een voorbeeld worden van de toekomstige wegen in heel Nederland. Onze fractie kan dergelijke initiatieven van harte toejuichen echter wij worden wel aangesproken door ondernemers langs deze weg die zich ernstig zorgen maken over de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden. Op de website van de Provincie Zuid-Holland over deze “ Energieweg” wordt breed uitgemeten over het ontstaan van de plannen en allerlei participatie, samenwerking, inspraak, innovaties enzovoort. Een aantal ondernemers maakt zich ernstig zorgen over de bereikbaarheid van hun bedrijf gedurende de werkzaamheden maar ook over de verkeersveiligheid na oplevering van de weg. Op basis van de problematiek bij de afsluiting van de Galgeweg/ Opstalweg zien ondernemers langs de N211 ook hier weer botsende belangen en beperkte communicatie.

Afgelopen vrijdag hebben twee medewerkers van BAM-infra een bezoek gebracht bij de gebr. v.d. Ende van VDENDE Racing Inn om de plannen toe te lichten. De heren van BAM Infra waren geheel niet op de hoogte van de inbreng die de gebr. v.d. Ende in 2016 hebben gedaan bij de eerste gesprekken over de inrichting van de weg. De inbreng had o.a. betrekking op de verkeersveiligheid bij de toegang van de bedrijven, de weg wordt smaller en er zijn geen vluchtstroken meer, beperkingen voor de hulpdiensten die veelvuldig deze weg gebruiken van en naar Westland/ Den Haag. Naast de inrichting van de weg hebben de ondernemers ook grote zorgen over de bereikbaarheid van hun bedrijf. Zij hebben zes dagen in de week bezoekers, een paar duizend per week, met de piek richting weekenden. Uit het gesprek van afgelopen week is duidelijk geworden dat er naast eenrichtingsverkeer tijdens de uitvoering, diversen nachtafsluitingen ook zeker drie of vier lange weekenden afsluitingen zijn ingepland waarvan twee/ drie in het najaar. 

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Is de wethouder bekend met de problematiek en zorgen van de diversen bedrijven langs de N211?

2. Kan de wethouder aangeven of navragen waarom de eerder gedeelde informatie van de ondernemers, en mogelijk ook van andere inbrengers geheel onbekend is bij de uitvoerder van het werk?

3. Op welke wijze participeert de gemeente in dit project wat betreft de weginrichting, veiligheid, bereikbaarheid, uitvoering en communicatie?

4. Is de wethouder het met LPF Westland eens dat de bereikbaarheid van de bedrijven van cruciaal belang moet zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden?

5. Indien ondernemers directe bedrijfsschade kunnen aantonen door de onbereikbaarheid van hun bedrijf door de werkzaamheden is er dan een compensatieregeling?  

6. Is de wethouder bereid om op korte termijn met betrokken ondernemers in gesprek te gaan om hun verhaal inclusief de grote zorgen over dit innovatieve plan te delen en te zien waar oplossingen geboden kunnen worden?

Namens de Fractie LPF Westland,

Peter Voskamp