Westlandse huurder maandenlang achterop door verplichte huisvesting 137 statushouders

Westlandse huurder maandenlang achterop door verplichte huisvesting 137 statushouders

LPF Westland zet vraagtekens bij de verplichte huisvesting van nog eens minimaal 137 statushouders in Westland dit jaar. De derde politieke partij van Westland uit haar zorg in schriftelijke vragen aan het college van B&W. LPF Westland wijst daarbij op de druk op de regionale woningmarkt. Het kost Westlanders gemiddeld drie jaar tijd tot zij hun eerste huurwoning kunnen bemachtigen. ‘Dat minimaal 137 gezinnen van buiten zomaar voorrang zouden krijgen, is voor ons onaanvaardbaar’, zegt fractievoorzitter Dave van der Meer.

Al eerder hebben woningcorporaties bij gemeente Westland aan de bel getrokken vanwege de druk op de markt voor sociale woningen. Tot het jaar 2025 moet het huidige aantal van 10.800 huurwoningen met nog eens 1.000 worden opgehoogd. De gemeente ligt echter flink achter op het schema, constateert LPF Westland. Nu er ook nog gezinnen van buiten het Westland moeten worden gehuisvest, is voor de Westlandse partij de maat vol.

Dave van der Meer: ‘Door de crisis is er een achterstand ontstaan in de bouw van sociale huurwoningen. Ook doorstromen gebeurt te weinig. In de Woonvisie zijn allerlei harde plannen opgenomen om nieuwe huizen te realiseren. Maar dit lijkt steeds meer een druppel op een gloeiende plaat te worden. Als wij als Westlanders geen actie ondernemen, gaat dit op korte termijn ergernis en veel spanning bij Westlandse woningzoekenden opleveren.’ LPF Westland wijst ook op de huisvesting voor arbeidsmigranten, die de overspannen huurwoningmarkt in de streek verder in de hand werkt.

Consequenties van verplichte huisvesting

De fractie wil daarom van het college van B&W weten hoe Westland aan de overheidsverplichting om statushouders te huisvesten wil voldoen. Ook wil LPF Westland inzichtelijk hebben wat de consequenties voor Westlandse woningzoekenden zijn, als minimaal 137 statushouders in 2018 voorrang krijgen. ‘Mensen staan hier gemiddeld drie jaar ingeschreven voor hun eerste huurwoning. Wie wil doorstromen, moet zelfs vijf en een half jaar geduld hebben. Door dergelijke aantallen worden eigen inwoners maanden of zelfs nog langer teruggeworpen op de wachtlijsten. Dat kunnen we als politiek niet verkopen aan de burgers.’

Fractie LPF Westland