LPF Westland
We zeggen wat we denken, we doen wat we zeggen.

2022 - 2026
Onze fractie

De mensen achter LPF Westland

Onze
Standpunten

Helder op een rij

Contact
Informatie

Wij staan voor u klaar

2022 - 2026
Onze fractie

De mensen achter LPF Westland

Onze
Standpunten

Helder op een rij

Contact
Informatie

Wij staan voor u klaar

Nieuws

Standpunten

Huisvesting en wonen

 • Meer betaalbare starterswoningen
 • Eerlijke toewijzing voor Westlandse woningzoekenden
 • Geen voorrang voor statushouders op de wachtlijst
 • Oude panden herontwikkelen naar woningen
 • Inzet op flexwoningen om doorstroom (jonge) woningzoekenden te verbeteren
Lees verder

Immigratie

 • Vluchtelingen krijgen tijdelijke status
 • Geen voorrang statushouders op woningmarkt
 • Geen voorkeursbehandelingen voor statushouders
 • Integreren i.p.v. segregeren: geen islamitische basisschool
Lees verder

Westlandse identiteit

 • Inzetten op behoud van Westlandse cultuur en identiteit
 • Westlandse feestweken koesteren en faciliteren
 • Jeugd omarmen ipv beperken: heldere spelregels voor schuitvaren
 • Nieuw multifunctioneel theater de Naald
 • Sociale en maatschappelijke initiatieven ondersteunen
Lees verder

Tuinbouw

 • Extra inzet op kennis en innovatie
 • Bestemmingsplannen mogen geen blokkade vormen
 • Duurzame tuinbouw stimuleren i.p.v. afstraffen: ODE, weg ermee!
 • Kwekers verantwoordelijk voor huisvesting arbeidsmigranten
Lees verder

Ondernemend Westland

 • Investeren in optimaal ondernemersklimaat
 • MKB ondersteunen met goede, compacte winkelkernen
 • Eén zakelijk aanspreekpunt binnen de gemeente
 • Meer aanbestedingen voor Westlandse ondernemers
 • Terrasuitbreiding doorzetten
Lees verder

Zorg en gezondheid

 • Goede, betaalbare zorg dichtbij; kleinschalige zorgaanbieders faciliteren
 • Besparen op bureaucratie in de zorg, ipv wegbezuinigen zorg aan het bed
 • Inzetten op preventie; goede voorlichting over gezondheid
 • Aantal verpleeghuisplaatsen uitbreiden
 • Goede GGZ is onmisbaar
Lees verder