Vereniging

Home / Vereniging

Bestuur

Hans Zwinkels

Honselersdijk
Voorzitter

Dave van der Meer

Naaldwijk
Secretaris

Bert Doelman

De Lier
Penningmeester

Dave van Koppen

Naaldwijk
Algemeen bestuurslid

Donaties

Dat kan. Want om het mogelijk te maken dat wij ons werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren en effectief politiek te bedrijven en in de toekomst campagne te kunnen voeren, hebben wij enige financiële armslag nodig.

Heeft u interesse om onze lokale partij financieel te ondersteunen, dan kan dat.
Wordt dan donateur van de Lokale Politieke Federatie Westland en maak uw donatie over naar bankrekeningnummer NL 79 RABO 03681.97.247 t.n.v. LPF-Westland.

anbiLPF-Westland is een door de belastingdienst erkende vereniging met een “Algemeen Nut Beogende Instelling“ (ANBI) status. Hierdoor zijn uw giften of donaties aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Wij danken u hartelijk voor uw steun.

Lid worden

Lid worden van de politieke vereniging “Lokale Politieke Federatie Westland” geschiedt op aanvraag en na goedkeuring door het bestuur. Indien u lid wenst te worden kunt u daartoe een verzoek indienen bij het bestuur door gebruik te maken van ons e-mailadres of door een brief met motivatie te sturen naar ons postbusnummer. U kunt ook het aanmeldformulier downloaden via onderstaande button:

Beleidsplan

Voor de periode 2018 – 2022 heeft onze vereniging een “Beleidsplan” geschreven waarin alle relevante zaken voor deze periode beschreven staan. U kunt het beleidsplan voor de periode 2018 – 2022 downloaden via onderstaande button in pdf-formaat.

Beloningsbeleid

Bestuursleden en vrijwilligers zullen geheel onbezoldigd functioneren zal er tevens geen sprake zijn van vacatiegelden of andere vergoedingen.

Doelstelling van de vereniging

De vereniging heeft ten doel de burgers van Westland intensief te betrekken bij en te laten participeren in allerhande vormen van openbaar bestuur en maatschappelijke organisaties en middels een federatieve wijze van politiek een stem te geven in Westland. Hierbij is een terugkeer naar de menselijke maat een noodzakelijke voorwaarde. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door de politieke en maatschappelijke ideeën en opvattingen van wijlen Pim Fortuyn, neergelegd in zijn talrijke boeken en geschriften, tot uitgangspunt te nemen voor het handelen als lokale politieke vereniging De inwoners van Westland regelmatig haar opvattingen en gedachten onder de aandacht te brengen. Het stellen van kandidaten voor het lidmaatschap van gemeenteraad en andere voor Westland van belang zijnde organen. Naar vermogen bevorderen van de verkiezing van de gestelde kandidaten en het bevorderen en ondersteunen van de verkiezing van kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad en andere voor Westland van belang zijnde organen. Het vastleggen van haar concrete doelstellingen in het verkiezingsprogramma en het houden van ledenvergaderingen. Het jaarlijks organiseren van een openbare bijeenkomst, waarin de politieke situatie in Westland zal worden toegelicht. Alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Financiële verantwoording

Op deze pagina kunt u de financiële verantwoording vinden over het laatste boekjaar 2018. U kunt dit inzien door het verslag via onderstaande button te downloaden in pdf-formaat.