Nieuws

Home / Nieuws / Collegevragen inzake De Veiling Poeldijk en nieuwe school de Expeditie in Poeldijk

Collegevragen inzake De Veiling Poeldijk en nieuwe school de Expeditie in Poeldijk

Collegevragen inzake De Veiling Poeldijk en nieuwe school de Expeditie in Poeldijk.

Het plan om de nieuwe school de Expeditie in Poeldijk te bouwen op de plek van evenementenlocatie De Veiling is in de Westlandse politieke arena ingeslagen als een bom”, luid de inleiding van het AD van 20 november. Als LPF Westland kunnen we pas iets van de plannen vinden als alle cijfers op tafel liggen zodat we de plussen en minnen naast elkaar kunnen leggen. Het college van Westland Verstandig, VVD en GBW was van mening dat er in De Veiling plaats gemaakt moest worden voor streekomroep WOS die snel moesten verhuizen naar De Veiling om plaats te maken voor de 2e Berkenflat waarvan de bouw volgens het college in 2025 opgeleverd kunnen beginnen.

Dat de exploitatie van de Veiling verlies zou gaan draaien na het door het college gedwongen vertrek van de stichting sociaal cultureel centrum De Leuningjes, had LPF Westland wel verwacht. Inmiddels weten we, zoals LPF Westland al had aangegeven, dat er veel meer tijd nodig om een 2e Berkenflat voor elkaar te krijgen. Het opzeggen van de huur van de huidige locatie van de WOS per 31 december 2023 en het gedwongen vertrek van het bestuur van stichting sociaal cultureel centrum De Leuningjes zien we dan ook als een grove fout. Inmiddels is de opgezegde huur van de WOS toch met een jaar verlengd naar 31 december 2024 en is de WOS zo blijkt uit een interview met wethouder Goudswaard nu zelf verantwoordelijk voor de zoektocht naar een nieuw onderkomen.

LPF Westland is benaderd door gebruikers van evenementen locatie De Veiling. Zij hebben met grote ontsteltenis en verbazing kennisgenomen van de plannen m.b.t De Veiling in Poeldijk. Deze plannen hadden zij eerst vernomen via een artikel op internet en vervolgens via het Algemeen Dagblad. Daarna ontvingen ze op 17 november jongstleden een mail van de secretaris van wethouder Goudswaard. Ze betreuren als huurder/gebruiker van De Veiling dat ze niet eerder door de wethouder op de hoogte gebracht zijn. Inmiddels zijn huurders zoals Pius X en Deo Sacrum geconfronteerd met verhogingen van de huurprijs en is hen de wacht aangezegd per 31 december a.s.

De fractie van LPF Westland heeft de navolgende vragen:

 • Waarom heeft het college de gebruikers van De Veiling niet als eerste van de nieuwe plannen op de hoogte gebracht?
 • Toen de gesprekken tussen de huurders, de wethouder en de WOS gaande waren werd er benadrukt dat de zittende huurders moesten kunnen blijven. In latere gesprekken kregen ze suggesties om te vertrekken. Was het plan van nieuwbouw toen al bij de gemeente bekend?
 • Kan, lopende de discussie besluitvorming in de gemeenteraad na een eventueel positief besluit om de nieuwe plannen voor de nieuwe school de Expeditie de gaan uitvoeren, in ieder geval aan de zittende huurders een aanbod worden gedaan om tot het moment van sloop van De Veiling, hier tegen gereduceerd tarief gebruik van te kunnen maken zodat leegstand en vandalisme kan worden voorkomen?
 • Indien het financieel haalbaar zullen de diverse culturele vereniging binnen Poeldijk wellicht graag van de nieuwe locatie gebruik gaan maken. Kunt u garanderen dat die mogelijkheid er komt en dat de huurprijzen in lijn zullen zijn met de te dragen huurprijzen?
 • Kunt u de culturele vereniging binnen Poeldijk betrekken bij de plannen betreffende de beoogde nieuwbouw van de nieuwe school de Expeditie, mochten deze doorgang vinden?

  Wij verzoeken u deze te vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

  Namens de Fractie van LPF Westland

  André van der Meer
  John Witkamp

   

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws