Nieuws

Home / Nieuws / Collegevragen inzake de verpaupering van de Wittebrug locatie in Poeldijk

Collegevragen inzake de verpaupering van de Wittebrug locatie in Poeldijk

Collegevragen inzake de verpaupering van de Wittebrug locatie in Poeldijk

In de zomer van 2022 is de locatie van de Wittebrug door Pieter van Foreest verkocht aan het bedrijf “Boele van Eesteren”, onderdeel van het Volker-Wessel concern. Eerder al heeft de gemeenteraad in het inmiddels door deze coalitie afgeschoten Centrumplan voor Poeldijk van 26 mei 2020, uitgesproken dat deze locatie en het er naast gelegen gebied van De Backerhof bestemd dient te worden voor zorg- en ouderenwoningen. Inmiddels is nog steeds niet duidelijk hoe de nieuwe eigenaar de Wittebrug locatie wil ontwikkelen.

Wat wel inmiddels duidelijk is, is dat deze locatie fors verpauperd en de mogelijkheid voor vandalisme of andere problemen toenemen, naarmate het gebouw het omliggend gebied niet meer wordt onderhouden. Daarbij kan ook worden afgevraagd wat de huidige bouwkundige staat is.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Wat is de stand van zaken m.b.t. de ontwikkeling van het Wittebrug gebied en zijn er al plannen bekend voor een eventuele sloop van de verpauperde gebouwen?

2. Indien onduidelijk blijft of een ontwikkeling van deze locatie is te voorzien, kan er dan met de eigenaar worden besproken nu al de gebouwen te  slopen en het gebied tijdelijk als grasveld kan worden gebruikt?

3. Indien bovenstaande niet mogelijk is, kan de gemeente dan voorzien in het plaatsen van hekken / omheining om eventueel vandalisme te voorkomen?

4. Kan het college in gesprek gaan met de eigenaar om aan te dringen op snelle actie tot ontwikkeling, of een adequate oplossing voor de nu storend zichtbaar zijnde verpaupering?

Wij verzoeken u deze te vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie LPF Westland

John Witkamp

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws