Nieuws

Home / Nieuws / Collegevragen inzake defecte ondergrondse afvalcontainer Jan Olierookstraat Poeldijk!

Collegevragen inzake defecte ondergrondse afvalcontainer Jan Olierookstraat Poeldijk!

Collegevragen inzake defecte ondergrondse afvalcontainer Jan Olierookstraat Poeldijk!

Recent hebben bewoners van de Jan Olierookstraat in Poeldijk ons benaderd vanwege een defecte ondergrondse afvalcontainer die aan de kop van de straat kruisend met de Verburchlaan staat. Deze ondergrondse container is al bijna een half jaar stuk waardoor de bewoners gebruik moeten maken van de er bij geplaatste bovengrondse container voor restafval.

Reeds vele malen heeft men contact gezocht met de gemeente wanneer de ondergrondse container gerepareerd zou worden, maar tot nu toe is er nog niets gebeurd. Inmiddels groeit de irritatie, omdat bewoners vanuit andere wijken in Poeldijk nu met auto’s langsrijden om hun restafval in de bovengrondse container aan de Jan Olierookstraat te dumpen, met soms als gevolg dat als de container vol is, het afval er gewoon naast wordt gezet.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1.    Is het college bekend met de situatie van deze defecte ondergrondse afvalcontainer aan de Jan Olierookstraat in Poeldijk?

2.    Waarom is deze container na een klein half jaar defect te zijn, nog steeds niet gerepareerd?

3.    Wanneer kunnen de bewoners van de Jan Olierookstraat reparatie verwachten?

Wij verzoeken u deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de Fractie LPF Westland
John Witkamp

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws