Nieuws

Home / Nieuws / Collegevragen inzake het heffen van leges !

Collegevragen inzake het heffen van leges !

ART. 42 VRAGEN INZAKE HEFFEN LEGES  
In het verleden hebben wij al eerder aandacht gevraagd voor het heffen van leges op kleine aanpassingen bv. rondom het huis. Leges, ook wel retributies genoemd, zijn normaliter betalingen aan de overheid waar een individueel aanwijsbare tegenprestatie van die overheid tegenover staat. Het gaat dan om een bedrag dat betaald moet worden aan de overheid (of aan een bevoegd gezag) voor het gebruik van hun diensten of producten.

Uiteraard kennen we dat in Westland ook, maar zien we soms buitenproportionele leges t.o.v. de dienst die verleend wordt. Ook de afgelopen periode zijn we benaderd door inwoners die hier tegenaan lopen. Dit ging om het plaatsen van een fietsenschuurtje, het plaatsen van een schutting en om een “dak oversteek” voor realisatie zonnepanelen.

Helemaal bijzonder is het dat er ook leges worden geheven voor zaken die niet gerealiseerd worden. Het lijkt onze fractie dat wanneer er besloten wordt iets niet te realiseren er ook géén leges worden geheven.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1  Klopt het dat de gemeente ook leges rekent voor zaken waar mensen géén vergunning voor krijgen en/of zaken die dus niet gerealiseerd worden?
Waarom is dit? En staan de bedragen dan in verhouding en/of wat zijn die bedragen?

2 Is de gemeente het met LPF Westland eens dat wanneer mensen hun aanvraag (telefonisch) intrekken, er ook geen leges meer verrekend zouden moeten worden? Er wordt immers geen gebruik (meer) gemaakt van de gemeentelijke dienstverlening/ vergunningen.

3 Is het college het met de fractie van LPF Westland eens dat betalen voor iets wat je niet laat doen en/of betalen voor een aanvraag die verder niet in behandeling wordt genomen bijzonder vreemd over komt bij onze burgers en dit burgers ook niet stimuleert om in volgende vergelijkbare gevallen weer een vergunning aan te vragen?

4 Kan het college aangeven hoe zij normaliter omgaan met aanvragen waaruit in een voorfase al blijkt dat e.e.a. niet vergund zal gaan worden? Kan/wil het college dan niet automatisch aanvragen en/of het heffen van leges stoppen? Waarom wel/niet?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden, maximaal binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de fractie van LPF Westland
Dave van Koppen

 

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter