Nieuws

Home / Nieuws / Collegevragen inzake het mogelijk maken van een woninguitbreiding d.m.v. een dakopbouw op de garage

Collegevragen inzake het mogelijk maken van een woninguitbreiding d.m.v. een dakopbouw op de garage

Collegevragen inzake het mogelijk maken van een woninguitbreiding d.m.v. een dakopbouw op de garage

Al sinds het voorjaar 2022 zijn wij een aantal malen in gesprek geweest met de wethouder over de mogelijkheid van het uitbreiden van een woning d.m.v. een dakopbouw op de garage in De Lier. Door het gebrek aan betaalbare woningen en het voorkomen van een studieschuld blijven veel jongeren langer thuis wonen. In een aantal gevallen willen ouders hiervoor hun woning uitbreiden d.m.v. een dakopbouw op hun garage. In sommige wijken is dat in het verleden toegestaan maar een aanvraag in 2021 in dezelfde wijk is geweigerd omdat het niet meer paste in het bestemmingsplan. Wel blijkt dat onlangs in andere delen van dezelfde woonwijk wel een vergunning voor een dakopbouw is afgegeven en de opbouw ook is gerealiseerd.

In overleg met de wethouder is in 2022 toegezegd om alsnog de mogelijkheden te onderzoeken en in die gevallen waar het mogelijk is een opbouw toe te staan. Door drukke werkzaamheden vanwege de LOS percelen was er geen tijd om dit plan op dat moment verder uit te werken en is toegezegd dat dit op een later tijdstip zou gebeuren. Tot op heden is er niets meer vernomen van de wethouder of organisatie. In januari 2023 zijn voor soortgelijke zaken door andere fracties ook al vragen gesteld. In een onlangs gepubliceerd besluit verleende omgevingsvergunningen gemeente Westland blijkt dat er een besluit is genomen om bij een woning in dezelfde wijk een, blijkbaar zonder vergunning gerealiseerde soortgelijke dakopbouw te legaliseren.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Kan de wethouder aangeven in welk stadium de gemeente is met de wijzigingen van het beleid om een dakopbouw zoals genoemd te kunnen realiseren?

2. Is er een reden waarom de wijzigingen zolang op zich laten wachten terwijl de problematiek van betaalbare woningen voor jongeren schrijnend is?

3. Klopt het dat er een omgevingsvergunning is afgegeven voor een woning in De Lier voor het legaliseren van, een blijkbaar zonder vergunning gerealiseerde garageopbouw?

4. Als bovenstaande klopt wat is de reden om dit alsnog te legaliseren?

5. Is de wethouder het met LPF Westland eens dat het lijkt op rechtsongelijkheid als er elders in dezelfde wijk wel een opbouw wordt gerealiseerd en een andere opbouw later alsnog wordt gelegaliseerd?

Wij verzoeken u deze te vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie LPF Westland

Peter Voskamp
Trudy de Munck – Schoordijk

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws