Nieuws

Home / Nieuws / Collegevragen inzake mogelijke weigering Flexwoningen door statushouders

Collegevragen inzake mogelijke weigering Flexwoningen door statushouders

Collegevragen inzake mogelijke weigering Flexwoningen door statushouders

Al vanaf de aankondiging van de “Westlandse Flexroute”, is LPF Westland géén voorstander van dit concept. Deze flexroute is slecht voor de (échte) Westlandse woningzoekenden en geeft groen licht aan nog méér statushouders in Westland en geeft ze voorrang op de Westlandse (huur)huizen. Mede om die reden hebben wij ook tegen de aankoop van het Fletcher hotel gestemd, welke een belangrijk onderdeel maakt van de Westlandse flexroute. Daarnaast zijn tot nu toe ook alle locaties voor flexwoningen die dit college van WV, GBW en VVD heeft voorgesteld door zowel coalitie als oppositie al afgeschoten, omdat ze slecht en niet goed doordacht zijn.

Ook onze buurgemeente Rijswijk heeft een soortgelijke flexroute. Zij huren een hotel voor statushouders, die daarna moeten doorstromen naar flexwoningen én daarna ook nog eens moeten doorstromen naar onze de reguliere huizen. Echter in Rijswijk zijn er nu al statushouders die weigeren vanuit het hotel naar de flexwoningen te gaan en eisen dat ze gelijk een woning krijgen. Ze hebben hiervoor inmiddels al een advocaat in de arm genomen en willen door een urgentieverklaring alsnog een woning afdwingen.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de perikelen in buurgemeente Rijswijk?
    Hoe denkt het college te voorkomen dat ook hier statushouders weigeren door te stromen naar de flexwoningen en kunnen zij de flexwoningen ook in Westland weigeren?
  2. Kan de wethouder aangeven dat, zoals hij de statushouders zelf noemt, de ‘Nieuwe Westlanders’ géén voorrang krijgen op de reguliere woningmarkt, maar altijd éérst vanuit het hotel naar flexwoningen gaan?
    Hoe gaat de gemeente om met de situatie, wanneer statushouders die 6 maanden in het hotel verblijven en dus moeten doorstromen, maar er is geen plek en/of ze willen die plek niet? Blijven ze dan langer in het hotel? Kan/mag dat?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden, maximaal binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de fractie van LPF Westland

Dave van Koppen

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws