Nieuws

Home / Nieuws / Collegevragen inzake nieuwbouw WestlandTheater de Naald in Naaldwijk

Collegevragen inzake nieuwbouw WestlandTheater de Naald in Naaldwijk

Collegevragen inzake nieuwbouw WestlandTheater de Naald in Naaldwijk

In het tv programma “aan tafel” van de WOS was de directeur van Theater de Naald, dhr. Van de Wiel, te gast. Hij geeft aan dat hij een aantal opdrachten aan zichzelf en zijn team heeft gegeven. Een daarvan is de nieuwbouw voor theater de Naald dat hij samen met de gemeente Westland wil oppakken. Sinds 2007 is er sprake van dat het theater toe is aan een nieuw gebouw. Volgens dhr. Van de Wiel is er een plek tegenover het huidige theater in Naaldwijk beschikbaar voor het nieuwe theater. Volgens de directeur is de kans dat de nieuwbouw gerealiseerd gaat worden honderd procent. Op de vraag wanneer dat dan gerealiseerd moet zijn was het antwoord 27 september 2027.

De fractie van LPF Westland heeft de navolgende vragen:

1.    Kan het college aangeven wat de huidige stand van zaken is betreffende de nieuwbouw van theater de Naald?

2.    Kan het college aangeven welke kosten met de ontwikkeling en nieuwbouw voor theater de Naald zijn begroot?

3.    Kan het college aangeven wanneer de plannen voor de nieuwbouw van Theater de Naald naar de raad zal worden gestuurd?

4.    Is het najaar van 2027 een reële datum voor de oplevering van het nieuwe theater?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie van LPF Westland

André van der Meer

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws