Nieuws

Home / Nieuws / Collegevragen inzake politieoptreden Sinterklaasintocht De Lier

Collegevragen inzake politieoptreden Sinterklaasintocht De Lier

Collegevragen inzake politieoptreden Sinterklaasintocht De Lier

Op zaterdag 18 november jl. is de intocht van Sinterklaas georganiseerd in De Lier die vooraf veel aandacht kreeg vanwege het feit dat de protestorganisatie Kick Out Zwartepiet (KOZP) had aangekondigd te komen protesteren tijdens dit kinderfeest. Vooral de schrijvende pers was hier in negatieve zin al dagen mee bezig op haar voorpagina’s. Uiteindelijk werd duidelijk dat de onnodige en vooral onbegrijpelijke actie van KOZP, tot veel tegenreactie vanuit de Westlandse samenleving leidde, waarbij ook tegendemonstraties werden aangekondigd.

Vanwege voornoemde omstandigheden heeft de burgemeester en de door de politie ingestelde “Staf Grootschalig Bijzonder Optreden” (SGBO), besloten tot inzet van een forse politie eenheid en de ME. Met name de wijze waarop deze inzet van politie is uitgepakt, is op zijn zachts gezegd verwonderlijk. Immers, vergeleken met de wijze waarop recent de maatschappij ontwrichtende acties van “Extinction rebellion”, bij de verboden demonstraties en blokkades bij de A12 in Den Haag (ook vallend onder korps Haaglanden) werden behandeld en hoe men tegen de Westlandse betogers optrad, laat een groot verschil zien. Met name op social media berichten is te zien dat de politie met veel verbaal en fysiek geweld optrad tegen de Westlandse tegendemonstranten.

Opvallende verder was dat de in de ochtend geplaatste betonnen afzettingen op last van veiligheidsdiensten zoals brandweer – ambulance weggehaald moesten worden! Niemand had een idee wie de opdracht voor plaatsing had gegeven. Evenals het met hoge dichte hekken afzetten van een groot deel van het feestterrein. Hierdoor bleef een smalle strook als vluchtweg over. Dit wordt bij de zomerfeesten als “absoluut niet toegestaan”, maar afgelopen zaterdag gewoon genegeerd!

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Op basis van welke signalen heeft de burgemeester en de politie doen besluiten zo’n grote hoeveelheid politie inzet en Mobiele eenheid te moeten organiseren?

2. Op welke wijze is de inzet van politie geïnstrueerd en is daarbij ook vooraf bepaald in welke mate geweld zou worden gebruikt (zowel verbaal als  fysiek) tegen de Westlandse tegendemonstranten?

3. Inmiddels heeft de burgemeester via zijn brief aangegeven twee noodbevelen te hebben moeten uitvaardigen vanwege mogelijke wanordelijkheden door de tegendemonstranten. Waarom is er tevens geen noodbevel uitgevaardigd tegen de demonstratie van KOZP, waarvan duidelijk was die in zijn geheel niet vreedzaam was, maar duidelijk provocerend?

4. Waarom en door wie is besloten om de eerder geplaatste betonafzettingen te verwijderen en nota bene het feestterrein af te zetten met hoge hekken, gezien het van belang zijnde “crowd management”?

Wij verzoeken u deze te vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie LPF Westland

John Witkamp

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws