Nieuws

Home / Nieuws / Collegevragen inzake verkeersproblemen Veilingweg De Lier

Collegevragen inzake verkeersproblemen Veilingweg De Lier

Collegevragen inzake verkeersproblemen Veilingweg De Lier

Sinds mei 2022 worden er werkzaamheden uitgevoerd op de Veilingweg in De Lier, deze werkzaamheden duren tweemaal zo lang als gepland. Al een aantal malen is er aandacht gevraagd voor de problemen die deze werkzaamheden opleveren en het gebrek aan communicatie vanuit zowel de gemeente als de aannemer. De gebrekkige wegbewijzering zorgt al vele maanden voor verkeersonveilige situaties. In november is de wethouder aangesproken op de problemen. In januari is wederom de wethouder gewezen op de problemen rondom de verkeerssituatie en parkeerproblemen omdat nu rondom de sportaccommodatie de weg is afgesloten. Dit heeft niet geleid tot enige oplossingen. Veel bezoekers van de sportclubs en of de bowling komen vanuit de Kasteelweg of via de Oostelijke Randweg naar sporthal, zwembad of alle sportclubs. Bij de wegafsluiting op de kruising Veilingweg – Kerklaan staat wel een bord dat de weg is afgesloten maar geen enkele verwijzing hoe de diverse accommodaties wel bereikbaar zijn.

Tijdens de verkiezingen was het stembureau in Sporthal Vreeloo al lastig te bereiken. Een aantal mensen met een scootmobiel of rolstoel stonden voor een afgesloten weg en moesten omrijden. Afgelopen woensdag 22 maart was wederom de weg over de hele breedte afgesloten, terwijl er die dag een vaccinatieprogramma was voor kinderen vanuit Westland. Dit gaf om 11.00 uur in de morgen al volop opstoppingen op de kruising Veilingweg Kerklaan. Nergens is een omleiding aangegeven of is een verkeersregelaar ingezet. Auto’s werden op de stoep en rijbaan geparkeerd en bij woningen op privé parkeerplaatsen, waardoor bewoners zelf niet weg konden. Inritten van straten werden geblokkeerd, kortom een chaos. De aannemer heeft die morgen de hekken maar opengezet zodat bezoekers lopend de sporthal wel konden bereiken. Voor de middag is de politie al gebeld en de wethouder op de hoogte gebracht maar geheel geen actie.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1.Is de wethouder op woensdag diverse malen op de hoogte gebracht van de verkeersproblemen rondom het sportcomplex Vreeloo

2. Waarom is vanuit de gemeente niet geanticipeerd en gereageerd op de complete wegafsluiting i.c.m. met een Westlands vaccinatieprogramma in sportcomplex Vreeloo, vooral na de gemelde problemen in de ochtend?

3. Zijn er afspraken gemaakt met de aannemer over de inzet van verkeersbegeleiders en of wegbewijzering bij deze wegwerkzaamheden?

4. Waarom zijn er geen borden geplaatst met aanwijzingen hoe vanuit de Veilingweg de diverse sportlocaties of bowling bereikt kunnen worden?

5. Is de wethouder het met de fractie LPF Westland eens dat zowel de communicatie als de getroffen verkeersmaatregelen volstrekt onvoldoende zijn gebleken?

6. Kan de wethouder aangeven op welke wijze de gemeente in het vervolg zowel de communicatie als de verkeersmaatregelen gaat verbeteren en controleren of deze ook worden uitgevoerd? Uiteraard geldt dit Westland breed.

Wij verzoeken u deze te vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie LPF Westland

Peter Voskamp
Trudy de Munck – Schoordijk

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws