Nieuws

Home / Nieuws / Collegevragen over wijziging bestemming basisschool Achterlaantje De Lier

Collegevragen over wijziging bestemming basisschool Achterlaantje De Lier

Collegevragen over wijziging bestemming basisschool Achterlaantje De Lier. 

Aan het Achterlaantje in De Lier staat de basisschool welke tot enige jaren terug nog gebruikt werd als vervangende schoollocatie voor basisschool de Achtsprong. Destijds is al gevraagd naar het toekomstige gebruik van de locatie, waarbij gemeld werd dat het huidige gebouw zou blijven bestaan als school. Dit omdat de Achtsprong nogmaals een deel van haar huidige gebouwen moet vervangen en dan de locatie Achterlaantje weer kunnen gebruiken.

Er is destijds ook gesproken over de mogelijkheid om op deze locatie in de toekomst woningbouw of appartementen te bouwen. Dit was nog niet aan de orde omdat er meerdere gebruikers van het gebouw of delen van het gebouw waren. In de laatste publicaties van aangevraagde omgevingsvergunningen staat een aanvraag voor het wijzigen van de bestemming basisschool naar multifunctioneel gebouw voor de basisschool aan het Achterlaantje in De Lier, dossiernummer Z2023-00002918.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Wat is de reden voor het wijzigen van de huidige bestemming naar multifunctioneel gebouw?

2. Wat houdt de wijziging in voor het gebruik van de locatie en wat zijn de gevolgen voor de omgeving m.b.t. tot deze wijziging?

3. Betekent de wijziging van de huidige bestemming dat de Achtsprong geen gebruik meer zal maken van het gebouw als mogelijk vervangende schoolruimte?

4. Wie zijn de huidige gebruikers van het gebouw en wat zijn de gevolgen voor deze gebruikers als de bestemming gaat wijzigen?

5. Is er op deze locatie nog altijd het plan om hier woningen of appartementen te bouwen?

Wij verzoeken u deze te vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie LPF Westland

Peter Voskamp
Trudy de Munck – Schoordijk

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter