Nieuws

Home / Nieuws / Collegevragen vragen inzake problemen riolering en onderhoud bedrijventerrein Leehove De Lier

Collegevragen vragen inzake problemen riolering en onderhoud bedrijventerrein Leehove De Lier

Collegevragen vragen inzake problemen riolering en onderhoud bedrijventerrein Leehove De Lier

Onlangs heeft onze fractie contact gehad met de BIZ Leehove in De Lier over de problemen met de riolering op het bedrijventerrein. Met name de wortelgroei in de riolering leidt tot problemen, welke op termijn kan leiden tot ernstige verstoppingen en kan leiden tot wateroverlast op het terrein. Gezien de hoeveelheid regenval van de afgelopen maanden is een goed werkend rioolstelsel van groot belang om geen bedrijfsschade op te lopen.

De BIZ geeft aan al diverse malen contact te hebben gezocht met de gemeente over de genoemde problemen met wortelgroei in de riolering maar krijgt het idee niet serieus te worden genomen in deze kwestie. Vanuit de gemeentelijke organisatie is er wel contact geweest maar “wij zullen ernaar kijken” is nog geen oplossing. Het bedrijventerrein is bij de inrichting voorzien van een groot aantal bomen wat de kwaliteit en de aankleding van het bedrijventerrein zeker verhoogt maar lijkt nu ook een keerzijde te hebben. Als bij wateroverlast schade aan de bedrijven ontstaat is er altijd de vraag of het onderhoud aan de waterafvoer – riolering goed is geweest. Dat zou hier in de toekomst tot een probleem kunnen leiden, met een discussie over aansprakelijkheid.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Kan de wethouder aangeven of er contacten zijn geweest met de BIZ Leehove betreffende de problematiek van wortelgroei in de riolering?

2. In hoeverre zijn de klachten van de BIZ Leehove serieus genomen en is er onderzoek gedaan naar de klachten?

3. Is het voor alle partijen duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de ondergrondse infrastructuur op dit bedrijventerrein en is er een onderhoudsschema wat voor de partijen inzichtelijk is?

4. Zijn er binnen de gemeentelijke organisatie vaste contactpersonen voor de BIZ, waarmee dergelijke problemen kunnen worden besproken en is er een overlegcyclus?

5. Is de wethouder bereid op korte termijn contact te zoeken met de BIZ Leehove om inzicht te krijgen in de problemen en te bespreken hoe deze gezamenlijk opgelost kunnen worden?

Wij verzoeken u deze te vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de Fractie LPF Westland

Peter Voskamp
Trudy de Munck – Schoordijk

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws