Commissieverslagen LPF-Westland februari 2017

Commissieverslagen LPF-Westland februari 2017

Commissieverslagen LPF-Westland februari 2017

Bijdrage LPF-Westland Commissie MO 6 februari 2017.
‘Vanuit de commissie MO is er weinig tot geen nieuws, we behandelen de laatste tijd alleen maar een aantal nietszeggende schrijvens. In deze tijd waarin onze (ouderen)zorg ons ook echt zorgen baart is het dus bizar om te zien dat er vanuit het college totaal geen initiatief wordt genomen. Als oppositie blijven we het op de agenda zetten en ook met moties het e.e.a. te bewerkstelligen, maar ook hier zijn het college en de coalitiepartijen terughoudend wanneer het idee niet vanuit hun komt. Uiteraard geven wij als LPF-Westland niet op en blijven wij strijden voor goede/betaalbare zorg dichtbij de burger en dichtbij in de kern' aldus Raadslid Dave van Koppen.

Wel hebben we gesproken over de schuldhulpverlening en een nieuw beleidsplan hiervan komt naar de raad. Dit is een hamerstuk. (LPF-Westland is voor)

Verder is er gesproken over het uitbreiden van het parkeerterrein op het Juliana Sportpark in 's-Gravenzande en het ombouwen van een natuurgrasveld naar een kunstgrasveld. Ook dit is een hamerstuk (LPF-Westland is voor)

Bijdrage LPF-Westland Commissie Ruimte 7 februari 2017
In de commissie R.O. had, buiten de rondvragen, maar 1 agendapunt enige impact en dat is de reconstructie van de N211 Wippolderlaan. Dit is op de agenda gezet door het CDA om alvast inhoudelijk in te gaan op de bezwaren van de omwonenden. Wel op een raar moment want het ontwerp B.P. is net ter inzage gelegd en dit komt pas weer op de agenda bij de besluitvorming. Vroeger, toen alles beter was, kwam in de cie R.O. ook het ontwerp B.P. ter agenda en konden de bewoners en raadsleden in een eerder stadium hun licht erover laten schijnen. Dit is afgeschaft en het ontwerp B.P. wordt na een melding aan de raad direct ter inzage gelegd. Deze vernieuwing/versnelling had niet de voorkeur van LPF-Westland, maar de meerderheid in de raad heeft dit besloten.
De reconstructie van de N211 Wippolderlaan wordt door de provincie uitgevoerd en betaald. Deze weg ligt echter op grond van de gemeente Midden Delfland en Westland en deze gemeenten moeten een Bestemmingsplan maken, dit gebeurd in nauw overleg met de Provincie.
De omwonenden, en daar gaat het om, voelen zich niet gehoord en niet serieus genomen door de provincie, elk voorstel van hun zijde is van tafel geveegd. Het probleem is voornamelijk de geluidsoverlast, lichthinder en het uitzicht. De N211 krijgt namelijk fly- overs voor de op- en afritten. Die komen 6 meter boven de huidige weg en de omwonenden hadden liever gezien dat ze er onderdoor waren gegaan. Dat is te duur volgens de provincie. Ook vinden de omwonenden in de huidige plannen de geluidsafscherming te laag en uitgevoerd met grondwallen. De omwonenden willen liever hogere geluidsschermen, deze verzakken niet en absorberen het geluid beter.
En daar hebben de bewoners zeker een punt, zaterdag 4 februari j.l is Bert Doelman, namens LPF-Westland, in het gebied wezen kijken. Hij heeft met collega raadsleden en  belanghebbenden een wandeling door het gebied gemaakt om een beeld te krijgen van de situatie ter plekke. Wordt vervolgt.

Bijdrage LPF-Westland Commissie EFO 8 februari 2017
In deze commissie werden twee belangrijke punten behandeld, WVG Kwintsheul en de Leuningjes.

De Wet Voorkeursrecht Gemeente is het zwaarste middel dat een gemeente in kan zetten om de grond te kunnen verwerven om speculaties te voorkomen. Kwintsheul kent een terugloop in vooral jeugdige dorpsbewoners en nieuwe inwoners. De school en Quintus merken dit steeds meer in terugloop van leerlingen en leden. Om de kern levend te houden zijn maatregelen nodig om betaalbare nieuwe huizen te kunnen bouwen in de komende jaren (2019-2020). De fractie van LPF-Westland kan akkoord gaan met deze maatregel mits het college voortvarend aan de gang gaat en de gronden snel gaat verwerven. Hierdoor ontstaat zekerheid voor zowel de tuinders als het dorp.
Natuurlijk is LPF-Westland altijd voor behoud van het glasareaal. Samen met partners moeten we kijken hoe we het verlies van 6,5 hectare tuinbouw in de toekomst kunnen compenseren cq handig kunnen invullen zodat het cluster niet inlevert.

Het andere belangrijke punt gaat over de Leuningjes. In eerste instantie heeft
LPF-Westland altijd gepleit voor handhaving van het gebouw, dus snel de asbestsanering uitvoeren en de grote zaal weer bruikbaar maken. Helaas blijken er in deze commissie vergadering vele vragen te zijn over de toekomstige gebruikers. Wie willen het eigenlijk gaan gebruiken, want het bestuur zegt dat de huurders dat willen maar bij de gemeente zijn andere geluiden bekend. Wethouder Ouwendijk gaat nog een keer voor duidelijkheid langs bij de gebruikers. Verder heeft de fractie van LPF-Westland wel grote vraagtekens bij de exploitatie door het huidige bestuur. Het lijkt vooralsnog niet realistisch om de Leuningjes gezond te laten exploiteren en is er een kleine behoefte echt concreet geworden voor de grote zaal. De wethouder komt nog voor de volgende raad met aanvullende informatie, waarna de fractie deze zal bestuderen alvorens een definitief standpunt in te nemen.

Bijdrage LPF-Westland Commissie Bestuur 9 februari 2017
In de commissie Bestuur heeft LPF-Westland zich uitgesproken tegen gemeentelijke betutteling daar waar het een mogelijk verbod op consumentenvuurwerk betreft. Dit punt kwam aan de orde tijdens de evaluatie van de oudejaarsviering. Er is voor een kleine 90.000 euro aan schade aangericht en dat zijn er natuurlijk 90.000 teveel! Echter daar heeft consumentenvuurwerk, lees legaal vuurwerk, niets mee te maken!
Schade wordt aangericht met illegaal vuurwerk uit vooral Polen en België. Dit soort vuurwerk is hier al verboden en zou je wat in die richting willen doen dan moet dat in Europees verband gebeuren. Met een verbod op legaal vuurwerk zal het bedrag aan schade met geen ene euro teruglopen en dupeer je de westlandse vuurwerkwinkeliers die vele (tien)duizenden euro's hebben moeten investeren in veilige opslagplaatsen (terwijl je dit soort vuurwerk in Duitsland gewoon in de schappen van de supermarkten kan vinden...).
Ook bleek dat er knap wat asfalt beschadigd was door verkeerd gebruik van vuurkorven. Volgend jaar zal mede op aandringen van LPF-Westland hierover meer voorlichting gegeven worden. Schade kan eenvoudig voorkomen worden door gebruik van voldoende zand of een aantal tegels onder de vuurkorven.

Naast de evaluatie stonden ook de controles van de fractiegelden op de agenda. Opvallend was dat er 2 punten door de accountant naar voren geschoven waren : Progressief had een deel van het geld uitgeleend aan het Westlands Museum (netjes geboekt en terugbetaald maar dit mag gewoon niet) en daarnaast had Westland Verstandig voor (tien)duizenden euro's aan horeca uitgaven. Vraag was of dit wel of niet binnen de verordening past. Los daarvan is het natuurlijk raar dat juist die partij altijd op jacht is naar taxi-bonnen etc van het college maar zelf dus net zo bezig is...

Fractie LPF-Westland