Commissieverslagen LPF-Westland januari 2017

Commissieverslagen LPF-Westland januari 2017

Commissieverslagen LPF-Westland januari 2017

Bijdrage LPF-Westland Commissie MO 09 januari 2017
LPF-Westland heeft naar aanleiding van de regeling Mantelzorgwaardering gemeente Westland duidelijk gemaakt dat dit geen financiële vernedering moet worden.
Wethouder De Goeij vond deze opmerking duidelijk niet leuk. In 5 weken tijd zijn er 460 aanvragen gedaan, bij ongeveer de helft van de aanvragen was bij de gemeente niet inzichtelijk dat deze mensen zorgbehoevend zijn en/of dat er dus mantelzorgers waren. De grootste groep aanvragers zit in de leeftijdscategorie van 30-60 jaar.
Naar aanleiding van het Schrijven over respijthuis Westland heeft LPF-Westland aangegeven dat het zonde is dat wij als gemeente burgers min of meer 'uitdagen' om met initiatieven te komen voor oplossingen in de zorg (participatiesamenleving) en dat, wanneer er initiatieven zijn, we de plannen afschieten. Met betrekking tot het respijthuis is afgesproken dat er binnenkort een evaluatie plaats vindt over het huis in Ter Heijde en dat vanuit die evaluatie mogelijk de initiatiefnemers uit Naaldwijk wederom benaderd worden.
Bij de Beantwoording van art. 42 vraag GBW over verpleeghuizen werd het schrijnende verhaal van steunraadslid Herman Dekkers bevestigd. Westlanders die (acute) problemen krijgen kunnen vaak niet opgevangen worden in het Westland en worden ondergebracht in verpleeghuizen in Delft, Den Haag of Rotterdam. LPF-Westland heeft er moeite mee met dat gemeente/wethouder vooral vinden dat mensen zich proactief moeten inschrijven voor zorg.
Voor nieuws over de Westlandpas zie: http://www.wos.nl/westlandpas-komt-wat-later-door-aansluiting-bij-landelijk-systeem/nieuws/item?942385)
In het Besloten gedeelte ging het over het ISW, Madeweg en het wel of niet bouwen bij de Gasthuislaan. Er komt een nieuw voorstel waar wij van LPF-Westland benieuwd naar zijn.

Bijdrage LPF-Westland Commissie Ruimte 10 januari 2017
Voorafgaand aan de commissie was er een Hoorzitting betreffende het Bestemmingsplan rotonde Emmastraat-Zwartendijk te Monster. Er zijn nog wat problemen met omwonenden in de omgeving van de toekomstige rotonde. Bij een bewoner gaat het over een stukje ontsluiting waarbij is toegezegd dat dit in een gesprek kan worden opgelost. Beetje welles-nietes discussie wat volgens LPF-Westland opgelost kan worden met een goed gesprek. Een ander probleem is het tuinbouwbedrijf dat op de hoek zit en dit probleem dreigt door onteigening te worden opgelost. LPF-Westland is hier geen voorstander van omdat minnelijke schikking meestal het beste werkt. Wordt vervolgd. In de commissie waren verder geen bijzonderheden.

.
Bijdrage LPF-Westland Commissie EFO 11 januari 2017
LPF-Westland is tevreden met het antwoord van de wethouder dat bij de Inrichting van het Wilheminaplein in Naaldwijk hij binnenkort met een voorstel komt over de Biesieklette en een openbaar toilet. Deze zit nog niet in het definitieve ontwerp maar zal wel in overleg met de stakeholders gerealiseerd worden. Verder zijn we tevreden dat de feestweken gewoon door kunnen gaan, er een oplossing is gevonden voor het podium en men een akkoord heeft met de organisatoren van feestweken en het oranje comité en andere stakeholders.

Wat het Marktplein in s-Gravenzande betreft is er veel discussie over het verkeer en de periode waarin alles opgeknapt gaat worden. De wethouder gaat verder in gesprek met de winkeliers en wij wachten zijn reactie af. Mogelijk biedt het tijdelijk afsluiten, bijvoorbeeld tijdens de markt en dergelijke een oplossing waar een ieder zich in kan vinden.
Verder zijn er allerlei zaken geweest, vooral van WV, waar LPF-Westland niet op gereageerd heeft. De marktpleinen waren het belangrijkst.

.
 Bijdrage LPF-Westland    Commissie Bestuur 12 januari 2017
Bij RKC-rapport geheimhouding heeft LPF-Westland aangegeven dat het rapport laat zien dat vanaf medio 2012 nogal makkelijk en ondoordacht naar het middel “geheimhouding, vertrouwelijk of onder-embargo” is gegrepen zonder dat getoetst werd of dit wel terecht was en volgens de regels. Volgens de jurisprudentie is één term “geheim” voldoende. Nu werd alles door elkaar gebruikt. Vanuit de commissie is besloten dat er gewerkt gaat worden aan een vast protocol voor toepassing van geheimhouding. Komt volgende maand terug. De Column van Elly vd Wilk heeft nogal voor wat opschudding gezorgd. LPF-Westland heeft mevrouw vd Wilk er nog eens fijntjes op gewezen dat de column van haar  december j.l. in het Hele Westland op zijn zachts gezegd juridisch onhandig was. In de column worden zogenaamde feiten gehanteerd terwijl de zaak nog onder de rechter moet. Uiteraard in dank aanvaard door de advocaat van Nico Broekema. Zij zei dat de column van de fractie was, wat uiteraard een uitermate zwak argument is als je je eigen foto erbij plaatst. We hebben over de door Duijsens aangekaarte kwestie over de verkoop van haar boeken aan Lokaal 13 gezegd dat we het oordeel daarover aan de rechter laten, maar wel aangegeven dat Mw. vd Wilk beter een goede spiegel op kan zoeken en wat meer aan zelfreflectie moet doen.
Dave van der Meer heeft helder onze ingediende rondvraag in de kwestie Filmclub De Lier aangedragen. Burgemeester van der Tak heeft afgelopen vrijdag bij onze fractie nog aangegeven hoe de vlag erbij hangt. Het advies aan eigenaar Vermeer is dus een klacht ogv art 12. bij de rechtbank in te dienen. Wordt hopelijk vervolgd.

Fractie LPF-Westland