Commissieverslagen LPF-Westland maart 2017

Commissieverslagen LPF-Westland maart 2017

Commissieverslagen LPF-Westland maart 2017

Bijdrage LPF-Westland Commissie MO 6 maart 2017.
De afgelopen commissie MO stonden er slechts drie schrijven vanuit het college ter bespreking. Hiervan is er één zelfs op deze avond nog ingetrokken/doorgeschoven. Dit betekent dat er deze avond 'gezellig' gesproken is over de leerplicht in Gemeente Westland en over de pleegzorg in regio Haaglanden. Er waren géén punten die doorgaan naar de raadsvergadering. Waarschijnlijk waren een aantal raadsleden te druk met campagne voeren voor hun landelijke partij en/of eigen persoontjes in plaats van zich bezig te houden met Westland.

Toch hebben wij als LPF-Westland ons deze avond weer op een goede manier kunnen laten horen. Dit kwam door een rondvraag van ons steunraadslid Herman Dekkers. Herman was benaderd door bewoners van de Esdoornstraat uit 's-Gravenzande die last hebben van een rattenplaag. De mensen hebben op advies van Herman ingesproken tijdens de commissie en wij als LPF-Westland hebben vragen gesteld tijdens de rondvraag van de commissie. Positief voor deze bewoners was dat de wethouder direct kon antwoorden dat er actie op genomen wordt. Zo kreeg deze hele korte avond commissie MO toch nog een positieve wending en hebben wij als LPF-Westland wederom ons steentje kunnen bijdragen. Herman bedankt!

Bijdrage LPF-Westland Commissie Ruimte 7 maart 2017
In de commissie Ruimte was het ‘Leefbos’ het belangrijkste onderwerp en dan met name de besluitvorming hierover. De meningen over het burgerinitiatief ‘Leefbos’ lopen uiteen, de ene fractie omarmt het initiatief en de ander vindt het niets. De fractie van LPF-Westland behoort bij de laatste groep. We zijn niet van plan om ongeveer 150 hectare tuinbouwgrond op te offeren voor een bos en/of groen. Ten eerste hebben we als gemeente hier de centen niet voor en ten tweede willen we de glastuinbouw de ruimte geven om zich te ontwikkelen. Daar hoort niet bij het verkleinen van het Glasareaal. Het raadsvoorstel bestaat uit 11 beslispunten en daar is nooit een meerderheid voor. Omdat sommige politieke partijen het wel heel jammer vinden als dit initiatief een vroege dood zou sterven wordt er met de werkgroep groen bijeengekomen om een gedragen raadsbesluit voor te bereiden. Hoewel we enorm sceptisch zijn of dit haalbaar is, nemen we met veel plezier plaats in deze werkgroep om het LPF-Westland geluid overduidelijk te laten horen.

Bijdrage LPF-Westland Commissie EFO 14 maart 2017
Er ligt een raadsvoorstel voor met een krediet van 300.000 euro voor de verbouwing van Nederland 3 in Wateringen. Hier komt straks ook Oikos vanuit de Eendenburcht naar toe. Verder is er sprake van achterstallig onderhoud en verbouwingen voor beter multifunctioneel gebruik. Onze fractie heeft een verdere specificatie gevraagd voor het krediet van 3 ton. Op zich staan we positief in de nieuwe samenwerking tussen Oikos en Nederland 3, die samen verder gaan onder de naam van Nederland 3. De verbouwing is noodzakelijk voor goed gebruik voor de komende jaren.

Het volgende punt betrof de Gemeentewerf te s-Gravenzande. Er is veel verzet vanuit diverse fracties om de gemeentewerf nu te sluiten en te verkopen zolang er nog geen alternatieven zijn (zoals uitbreiding in de uren van de gemeentewerf te Naaldwijk én een zoektocht naar een goede nieuwe centrale locatie). Wethouder Ouwendijk gaf aan dat er al overeenstemming is met BOAL. Deze moet nog wel door het college besloten worden na wensen/bedenkingen op te halen bij de gemeenteraad. De werkgelegenheid behouden voor het Westland is belangrijk, maar de dienstverlening aan onze Westlandse inwoners mag hier niet de dupe van zijn. Dus snel goede alternatieven in beeld brengen.

Bijdrage LPF-Westland Commissie Bestuur 9 maart 2017
In de commissie Bestuur is er gesproken over de 'drooglegging' van het sportgala door wethouder El Mokadem. Samen met GBW hadden wij daar grote problemen mee. Mocht je zoiets al willen dan dient de raad daar van tevoren bij betrokken te worden. Gevolg was dat nu niet de sporters in het middelpunt stonden maar een wethouder....

Ook is er gesproken over de communicatie door de politie in Westland. Al langere tijd valt het op dat we weinig horen over de kerntaken van de politie zoals het melden van inbraken, overlast en aanverwante zaken maar dat de politie zich wel mengt in het politieke domein door constant haar verontwaardiging uit te spreken over het drankgebruik in Westland.
Als LPF-Westland ontkennen wij niet dat er af en toe wat te veel wordt gedronken door de jeugd maar dat er ook zorgen zijn over het drugsgebruik én de mate van verkrijgbaarheid in het Westland en daar hoor je niks of weinig over. De burgemeester heeft toegezegd met een brief te komen en met maatregelen om de communicatie op het gewenste niveau te krijgen. We blijven dit scherp in de gaten houden!

Fractie LPF-Westland