Nieuws

Home / Nieuws / Het nieuwe jaar begint met politieke voetzoekers…………………!!!

Het nieuwe jaar begint met politieke voetzoekers…………………!!!

Het nieuwe jaar begint met politieke voetzoekers…………………!!!

Advertentie in het “Het Hele Westland” 11 januari 2023

De laatste weken van 2022 gaven nog wat stof op de vloer van de gemeentepolitiek. Dat begon met de op initiatief van LPF Westland, georganiseerde avond over het afvaldossier. Op ons verzoek, wat verassend snel door wethouder Ferwerda werd georganiseerd, was er op 20 december jl. een raadsinformatie bijeenkomst waar de specialisten van onze afvalverwerker HVC konden uitleggen wat nu de gevolgen zullen zijn van het overstappen op nascheiden in plaats van bron scheiden. De uitkomst van deze avond was vrij duidelijk: De afvalkosten zullen gaan stijgen de komende jaren en de zogenaamde VANG-doelstelling (minder dan 100 kg restafval per inwoner, per jaar) zal niet worden gehaald. Uiteraard was het een goede zaak dat de gele PBD zakken uit het straatbeeld verdwenen, maar dat tegelijkertijd ook de bovengrondse containers moesten verdwijnen, was een blunder van formaat. Zelfde voor wat betreft de kosten van omschakelen. Als een kleine financiële voetnoot door WV grootvizier Duijsens (slechts 125 duizend euro) toegezegd bij de formatie, werd het uiteindelijk een dikke 400 duizend euro. Om nog maar te zwijgen over de oplopende kosten de komende jaren. Hoewel WV de uitkomst van deze avond als een succes voor de nieuwe werkwijze wilde verkopen, geldt voor ons toch de harde rekening die HVC naar de gemeente stuurt. Het gaat uiteindelijk gewoon om de knaken. Daar verandert de wazige uitleg van een met WV bevriende professor helaas niets aan.

Een tweede stofwolk van rare besluiten, kwam vlak voor de kerst met de mededeling dat het bestuur van de Veiling in Poeldijk was opgestapt, zogenaamd in goed overleg met het college. Reden was zogenaamd de nieuwe huurkosten en exploitatie overeenkomst die de gemeente had bepaald. Maar iedereen weet dat het stichtingsbestuur ordinair de strop werd aangetrokken, omdat met name de leider van de coalitie Peter Duijsens (daar is die weer) denkt dat de WOS naar dit gebouw moet verhuizen, omdat anders de realisatie van de 2e  Berkenflat in ’s Gravenzande niet door zou kunnen gaan. Niet alleen klinkklare onzin, maar ook een ordinaire wijze van fors veel geld verbranden. De Veiling is immers geheel klaar, volgens de afspraken van de gemeenteraad opgeleverd, voor vele miljoenen gesaneerd en gerenoveerd. Daar ligt ook een door gemeenteraad aangenomen LPF Westland amendement van januari 2022 aan ten grondslag, met nota bene de handtekening van WV en GBW eronder, die het stichtingsbestuur de mogelijkheid tot exploitatie tot 2032 zou geven. Mooi staaltje van ordinaire onbetrouwbaarheid, uitgevoerd door de slaafse wethouder Rombout die braaf doet wat hem wordt opgedragen. Het stichtingsbestuur kon niet anders dan stoppen, omdat naar verluidt ook nog eens met hoofdelijke aansprakelijkheid werd gedreigd voor zaken uit een ver verleden waar ze part nog deel aan hadden. Ook voor de WOS moet de verbazing groot zijn. Die namen net in november jl. de voor veel geld verbouwde mooie nieuwe studio in gebruik. Maar och, als je als huidige coalitie toch geld gaat verbranden, kan je het maar beter gelijk goed doen. Wij laten het er niet bij zitten. Alle dossierstukken van dit trieste dossier hebben we opgevraagd, omdat ook de huidige coalitie gewoon de vastgelegde afspraken moet nakomen. Wordt vervolgd.

En dan de derde stofwolk, de kwestie rondom de Eendenburcht in Wateringen en de voorgenomen verkoop aan het Islamitisch Cultureel Centrum Wateringen (ICCW). Ook hier probeert het huidige college weer een sluwe zet te plegen, door even rondom kerst een zogenaamde openbare oproep te doen voor belangstellenden voor dit pand, om zo stiekem het DIDAM-arrest (gemeentelijke gebouwen moeten openbaar aangeboden worden) te omzeilen. Argument om dit pand en perceel zomaar aan een partij te geven, is om gehoor te geven aan een oproep gedaan middels een motie. Bijzonder wel, omdat een keihard amendement over De Veiling kennelijk als wc-papier wordt gebruikt, maar een eenvoudige motie bij de Eendenburcht voldoende lijkt. Ook hier wordt weer door coalitiepartij WV gedraaid. Want voor de verkiezingen brulde Duijsens nog dat hij op de locatie van de Eendenburcht een pand met brede maatschappelijke doelstelling wilde met eventueel appartementen erbij voor starters en/of ouderen. Ook hier hebben we de nodige vragen gesteld aan het college om goed te volgen of wel aan de DIDAM regels wordt voldaan. Als er sprake is van verkoop van dit pand, dat dient dat naar de hoogste bieder te gaan en niet in de vorm van cadeau te worden weggegeven.

Fractie LPF Westland

Blijf op de hoogte

Categorieën

Archief

Meer nieuws

Onze twitter